Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2007

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2007


 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2007

Drahé děti! I dnes vás znovu vyzývám k obrácení. Otevřete svá srdce. Toto je milostiplná doba dokud jsem s vámi, využijte ji. Řekněte: „Toto je čas pro moji duši.“ Já jsem s vámi a miluji vás nesmírnou láskou. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Panna Maria, Královna Míru nás i dnes prostřednictvím svých poselství volá k obrácení. To je nejdůležitější Mariino poselství, které zaznívá zde na tomto místě. Je to ozvěna Ježíšových slov z Evangelia. Panna Maria nám ani nechce říkat nic jiného než to, co nám říkal Ježíš. Nepřichází nás učit nějakou novou nauku, ale chce nás probudit, abychom Ježíše a jeho slova brali vážně a naplňovali je ve svém životě.

Přítomnost Panny Marie, zjevení a poselství, která nám dává v této naší době jsou milostí, kterou nám Bůh dává. Stává se nám v životě, že si něčeho začneme vážit až když to ztratíme. Tak je tomu i se zdravím. Začneme si ho vážit, když ho ztratíme, když onemocníme. Panna Maria si nepřeje, abychom byli smutní, že jsme nevyužili tuto darovanou dobu.

Žijme v tomto čase, který je nám darován a nese nás. Proto je čas vzácnost, kterou potřebujeme něčím naplňovat. Čas může být prázdný i naplněný. Den a čas, který prožíváš můžeš promarnit bloumáním, ubíjením času v povrchních zábavách po kterých zůstává prázdnota. Podle toho čím naplníš svůj čas, taková bude tvoje budoucnost. Čas je jako nádoba, která je ti poskytována. Když do té nádoby vložíš nějaký dobrý skutek, modlitbu, která tě osvobodila od strachu nebo deprese, pak bude tvůj čas naplněný dobrotou a světlem a tvoje budoucnost bude jistá.

Je chyba se v životě obracet zpátky a vázat se na to, co bylo špatné nebo negativní. Mnozí prožijí život úvahami o minulosti a zatíženi strachem z budoucnosti, takže nikdy nežijí dnes. Dnes se můžeš rozhodnout udělat něco dobrého pro sebe a svoji duši. Dnes se můžeš začít odvážně modlit, věřit a odevzdat Bohu svůj den a svůj život. Dnes můžeš zahájit práci, kterou jsi odkládal nebo povinnost, která tě čekala a bál jsi se jí dokončit. Dnes se můžeš podívat do svého srdce a poznat v něm nejhlubší touhu po Bohu. Dnes můžeš obohatit svůj den a čas, který žiješ. Na této zemi žijeme jenom jednou, jako na scéně. I tento den je ti darován jenom jednou. Už se víckrát nevrátí. To, co zanedbáš a nevykonáš, nemůžeš vrátit. Pro věčnost se rozhodujeme dnes a ne až po smrti. Když se dnes rozhodneme pro Boha, pro spravedlnost, pravdu a dobrotu, pak si z toho budeme na věčnosti užívat. Čas je dar ve kterém můžeme růst do plnosti, kterou nám Bůh určil.

Naše nebeská Matka Maria si přeje, abychom se setkali s jejím Synem Ježíšem, který nám jediný dává pravý mír a radost. Matka Maria prožila svůj život na této zemi a zůstala do konce věrná Bohu. Ona je pouze člověk jako my, ale dospěla tak vysoko a chce, abychom i my byli tam kde je Ona. Ona měla srdce pro Boha a člověka. Ona neodpočívá a nemůže odpočívat, ale volá nás a odpovídá na naše volání, přimlouvá se za nás před Otcem nebeským. Ona k nám přichází jako matka a přítelkyně, obvazuje nám rány a vede nás ke svému Synu.

Fra Danko Perutina
Medžugorje, 26.4.2007


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]