Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2007

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2007

Toto je milostivý čas, kým som s vami


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2007

"Drahé deti! Aj dnes vás znovu pozývam na obrátenie. Otvorte svoje srdcia. Toto je milostivý čas, kým som s vami, využite ho. Povedzte: 'Toto je čas pre moju dušu.' Som s vami a milujem vás nekonečnou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária, Kráľovná pokoja nás aj dnes svojím posolstvom pozýva na obrátenie. To je najdôležitejšie posolstvo Panny Márie, ktoré tu na tomto mieste zaznieva. To je ozvena Ježišových slov z Evanjelia. Panna Mária nám ani nič iné nechce povedať, iba to, čo nám hovoril Ježiš. Neprichádza nás učiť nejakú novú náuku, ale chce nás prebudiť, aby sme Ježiša a jej slová zobrali vážne a uskutočňovali ich vo svojom živote.

Panna Mária, Kráľovná pokoja nás aj dnes svojím posolstvom pozýva na obrátenie. To je najdôležitejšie posolstvo Panny Márie, ktoré tu na tomto mieste zaznieva. To je ozvena Ježišových slov z Evanjelia. Panna Mária nám ani nič iné nechce povedať, iba to, čo nám hovoril Ježiš. Neprichádza nás učiť nejakú novú náuku, ale chce nás prebudiť, aby sme Ježiša a jej slová zobrali vážne a uskutočňovali ich vo svojom živote.

Prítomnosť Panny Márie, zjavenia a posolstvá, ktoré nám v tomto našom čase odovzdáva sú milosťou, ktorú nám Boh daruje. V živote sa stáva, že si vieme niečo vážiť až vtedy, keď to stratíme. Tak je to aj so zdravím. Vieme si ho vážiť až vtedy, keď ho stratíme, keď ochorieme. Panna Mária nechce, aby sme zostali smutní, že sme nevyužili tento darovaný milostivý čas.

Žijeme práve teraz v tomto čase, ktorý je nám darovaný. Čas plynie a nesie nás. Čas je vzácnosťou, ktorú by sme mali niečím vyplniť. Čas môže byť prázdny i vyplnený. Deň a čas, ktorý žiješ môžeš prepásť blúdeniami, strácaním času v povrchnostiach, zábavami, po ktorých zostáva prázdnota. Čím vyplníš svoj čas, taká bude tvoja budúcnosť. Čas sa podobá nádobe, ktorá sa ti ponúka. Ak do tej nádoby vložíš nejaký dobrý skutok, modlitbu, ktorá ťa oslobodila od strachu alebo depresie, vtedy bude tvoj čas vyplnený dobrotou a svetlom a vtedy je tvoja budúcnosť istá.

Nie je správne vracať sa v živote naspäť a pripútavať sa k tomu, čo bolo zlé, alebo negatívne. Mnohí prežijú život rozmýšľajúc o minulosti, sú zaťažení strachom z budúcnosti, takže nikdy nežijú prítomnú chvíľu. Dnes sa môžeš rozhodnúť urobiť niečo dobré pre seba a svoju dušu. Dnes sa môžeš začať s odvahou modliť, veriť a odovzdať Bohu svoj deň a svoj život. Dnes môžeš začať prácu, ktorú si odkladal, alebo povinnosť, ktorá ťa čakala a bál si sa ju zakončiť. Dnes môžeš pohliadnuť do svojho srdca a objaviť v nej najhlbšiu túžbu po Bohu. Dnes môžeš obohatiť svoj deň i čas, ktorý prežívaš. Na tejto zemi žijeme len raz, ako na javisku. Tento deň je ti darovaný iba raz. On sa už nezopakuje. To, čo zanedbáš vykonať, už nemôžeš vrátiť. Pre večnosť sa rozhodujeme dnes, nie po smrti. Ak sa dnes rozhodneme pre Boha, pre spravodlivosť, pravdu a dobrotu, potom si to vo večnosti budeme užívať. Čas je darom, v ktorom môžeme rásť v plnosti, ktorú nám Boh predurčil.

Naša nebeská Matka Mária chce, aby sme stretli a spoznali jej Syna Ježiša. On jediný nám daruje pravý pokoj a radosť. Matka Mária prežila svoj život na tejto zemi a do konca zostala verná Bohu. Ona je tak isto ako i my len človekom, ale dospela tak vysoko a chce, aby sme i my boli tam, kde je ona. Ona mala srdce otvorené pre Boha i človeka. Ona neoddychuje a nemôže oddychovať, ale nás pozýva a odpovedá na naše volanie, prihovára sa za nás pred Nebeským Otcom. Ona k nám prichádza ako Matka a priateľka, aby nám obviazala rany a viedla k svojmu Synovi.

Panna Mária, Kráľovná pokoja nás aj dnes svojím posolstvom pozýva na obrátenie. To je najdôležitejšie posolstvo Panny Márie, ktoré tu na tomto mieste zaznieva. To je ozvena Ježišových slov z Evanjelia. Panna Mária nám ani nič iné nechce povedať, iba to, čo nám hovoril Ježiš. Neprichádza nás učiť nejakú novú náuku, ale chce nás prebudiť, aby sme Ježiša a jej slová zobrali vážne a uskutočňovali ich vo svojom živote.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]