Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Medžugorje v Hong Kongu a Makau

Medžugorje v Hong Kongu a Makau

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Italiano

V květnu 2007 navštívila Medžugorje skupina poutníků z Hong Kongu a z Makaa. Kněz skupinu provázel, ale pouť organizoval Michelle Yau Ivy (Hong Kong) a sestra Claire-Marie (Makao). (Rozhovor vedla Lidija Paris.)

Můžete nám něco říci o počátku poutí z Hong Kongu do Medžugorje?

Michelle Yau Ivy: všechno to začalo v prosinci 2001 mojí první poutí. Přijela jsem za zábavou se skupinou přátel z Hong Kongu. Nic jsem neočekávala, prostě jsem chtěla jet s přáteli. Po té pouti jsem přijala veliké Boží požehnání. Když jsem se vrátila můj manžel si přál naučit se modlit růženec. Ten se mu skutečně líbil. Divila jsem se tomu. Brzy potom se chtěl naučit katechizmus a po dalších pěti měsících byl pokřtěn a to na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Teď pracuje pro mnichy v klášteře „Panny Marie prostřednice radostí“ v Hong Kongu! Pro mne jsou to plody Medžugorje. Tehdy jsem začala uvažovat o návratu do Medžugorje a rozhodla jsem se, že přivezu celou skupinu. Věděla jsem, že lidé chtějí jet, ale velmi se báli. Pokusila jsem se zorganizovat pouť. V Hong Kongu se říkalo, že je zde velmi chladno, že není elektřina ani voda, že lidé jedí jenom chléb. A tak si mysleli, že si lidé musejí sebou přivést co nejvíce potravin. To jsme při první pouti také udělali.

Jak jste prožila tu druhou pouť?

Michelle Yau Ivy: Pocítila jsem, že mne Panna Maria volá, abych se k ní připojila, abych jí pomohla v uskutečnění jejích plánů. Myslila jsem, že toho nejsem hodna, že nemohu. Měla jsem svoje zaměstnání, pracovala jsem ve škole jako administrátorka a bylo pro mne těžké udělat si volno ze zaměstnání. Všechno svoje volno bych spotřebovala jenom na Medžugorje. Ale volání Panny Marie bylo tak mocné, že jsem nemohla odolat. Jakmile jsem se vrátila do Hong Kongu už jsem uvažovala o návratu do Medžugorje. Přijeli jsme na Festival mladých s 46 lidmi. Při každé pouti vidím, jak se lidé obracejí. Vidíme jak Panna Maria řeší problémy lidí ve skupině. Ona je pravá vedoucí pouti. To je taková radost vidět změnu výrazu tváří poutníků a jejích srdcích a to díky hluboce intimnímu vztahu s naší Matkou a s Ježíšem.

Jak často přijíždíte?

Michelle Yau Ivy: Vloni jsem dala výpověď v zaměstnání a teď jsem volná pro Medžugorje. Zpočátku jsme přijížděli jednou do roka a teď dvakrát do roka – na Festival mládeže a na vánoce. Rádi jezdíme s mladými na Festival. Oni to skutečně hluboce prožívají. Cítí se tady jako doma. Je to jejich místo! Před třemi měsíci jsme v Hong Kongu zahájili apoštolát pro mladé v medžugorském duchu. Scházíme se jednou měsíčně a chodíme všude – do škol, do farností…Mladí mají oheň v srdci a chtějí něco udělat pro Marii. Teď připravujeme CD s adoračními písněmi v čínštině. To proto, abychom vnesli Medžugorje do Číny.A vánoce v Medžugorje jsou dobrou zkušeností, protože my v Hong Kongu jsme velicí materialisté. Tam vánoce znamenají nakupovat, jíst, dostávat, bavit se… Rozhodně je dobrá zkušenost tady vidět, co ve skutečnosti znamenají vánoce. Letos jsme prvně přijeli i v květnu, protože se tady chceme zasvětit Panně Marii. Je nás 39. Druhou sobotu v květnu slavíme svátek Panny Marie čínské a 13. května je Panny Marie fatimské, a to je i Den Matek. Všechno najednou!

Je s vámi nějaký kněz?

Michelle Yau Ivy: Téměř pokaždé. Kněz, který je tu s námi tentokrát je v Medžugorji již po třetí. Medžugorje ho hluboce oslovilo.

Co děláte mezi poutěmi s těmi, kteří byli v Medžugorji nebo se do Medžugorje chystají ?

Michelle Yau Ivy: Už od první pouti jsme se začali scházet. Když se vrátíme máme pravidelná setkání pro ty, kteří byli v Medžugorji. Na počátku to bylo jednou měsíčně, každého druhého v měsíci, abychom se modlili za nevěřící. Modlili jsme se růženec, měli jsme mši svatou, adoraci zpověď, ale bylo těžké najít kněze, který by přicházel pravidelně. Proto jsme se na určitý čas scházet přestali. Nyní už téměř tři roky máme pravidelně se scházející modlitební skupinu jejímiž členy jsou ti, kteří už byli v Medžugorji. Oni se zavazují, že budou přicházet každý týden. Modlíme se společně, rozjímáme nad Biblí, nad medžugorskými poselstvími a přijít mohou i ti, kteří se chtějí něco dozvědět o Medžugorji. Naším cílem je společná modlitba, abychom zůstali věrní poselství. V Hong Kongu, kde vládne veliký materializmus je těžké žít sám v duchu Medžugorje. Lidé hodně pracují od osmi ráno do deseti večer. Šéf se na vás možná bude dívat divně a bude se ptát, proč odcházíte tak brzy?

My se modlíme společně růženec na úmysly Panny Marie. Přijímáme mezi sebe i lidi, kteří nemohou jet do Medžugorje, ale chtějí žít v tom duchu. V Hong Kongu máme čtyři modlitební skupiny a v Makau tři. U Hong Kongu je asi 30 000 katolíků a v Makau 300 000.

Sestro Claire-Marie, vy jste Francouzka, ale žijete v Makau. Co tam děláte?

Sestra Claire-Marie: Do Makaa jsem přišla, protože jsem pocítila povolání do Číny. Za datum svého příjezdu jsem si vybrala 24. červen, protože jsem se chtěla odevzdat do ochrany Panny Marie medžugorské. Přála jsem si, aby můj první den v Číně byl 25. červen. V devadesátých letech byl náš zakladatel Efraim v Medžugorji a říkal, že tam prožil své druhé obrácení. Po své druhé pouti napsal knihu o 33 denní přípravě na zasvěcení Panně Marii. Nevěděla jsem, že v Číně budu natolik spojena s Medžugorjem.

Velmi brzy mne požádali, abych provázela jednu pouť do Medžugorje. Neočekávala jsem, že brzy bude kontakt našeho společenství v Číně spojen s Medžugorjem, ale Bůh takto řídil události. Tak jsem se již na první své vánoce v Číně připojila ke skupině poutníků, kteří jeli do Medžugorje. Po té pouti mne požádali, abych v tom pokračovala. To se mi teď skutečně stalo životem. Třikrát do roka přijíždím do Medžugorje a v době mezi poutěmi sleduji život modlitebních skupin. Mám přednášky pro modlitební skupiny v Makau a v Hong Kongu. Vzdálenost mezi Hong Kongem a Makao je jenom tři hodiny. Fra Slavko byl v Makau. To byla veliká událost. Katedrála byla přeplněná.

Jaký je rozdíl mezi Hong Kongem a Makau?

S. Claire-Marie: V Hong Kongu je více protestantů, protože to byl britský protektorát a Makao je více katolické, protože bylo pod vládou Portugalců. Církev v Hong Kongu je pod silným vlivem protestantů, velmi otevřená a dynamická. V Makau je spíše tradiční. Makau bylo před deseti roky zasvěceno Panně Marii. V katolické církvi v Makau je vidět vliv Panny Marie. Je to cítit.

Michelle Yau Ivy: Makau je nazýváno asijským Římem. Všichni misionáři, kteří šli do Číny se nejdříve zastavili v Makau. Hong Kong a Makau měly vlastní samosprávu, ale nedávno byly vráceny. Byly podepsány smlouvy mezi Čínou a Portugalskem, Čínou a Velkou Británií, podle nichž je určeno období padesáti roků pro asimilaci Číny a Hong Kongu a Makaa.

Rozšiřujete knihy a medžugorská poselství v čínštině?

Michelle Yau Ivy: Novinky se šíří ústně. My neděláme žádnou reklamu v časopisech. Těm, kteří s námi přijeli na pouť říkáme: Jestli jste viděli plody, mluvte o nich. Naše modlitební skupiny rostou s našimi poutníky. Většinu členů pozvali ti, kteří již s námi byli. Co se týká knih v čínštině máme vydaná Poselství. Z ostatních knih máme jen knihu Wayne Weibla a sestry Emanuely. Máme i medžugorské web stránky.

Můžete nám něco říci o rozdílu mezi Čínou a Hong Kongem a Makaem?

Michelle Yau Ivy: Hong Kong je velmi mezinárodním místem. Naše kořeny jsou v čínské kultuře, ale výchovu máme západní, zvláště díky misionářům. Číňanům v Číně je velmi těžko rozumět, ale řekla bych, že jejich víra je silnější než těch v Hong Kongu a Makau. Oni se hodně modlí, jsou velmi usebraní. My jsme dynamičtější ve styku s protestanty a charizmatiky. Od doby co byla otevřená čínská hranice s Hong Kongem a Makau přicházejí tam mnozí a vyhledávají kasino apod., ale mají možnost objevovat i jiné věci… Minulý měsíc přijelo z Číny do Hong Kongu a Makau 450 000 lidí. Dveře jsou jim otevřené.

Zde v Medžugorji se tedy vaše skupina zasvětí Panně Marii ?!

Michelle Yau Ivy: Potřebujeme její pomoc při šíření poselství pro Čínu. Medžugorje je pokračování Fatimy a ve Fatimě Panna Maria žádala o zasvěcení světa jejímu Neposkvrněnému Srdci.

My nemůžeme dosáhnout Čínu odtud, proto přenášíme Čínu sem a Panna Maria může učinit zázraky pro tu zem. Přicházíme sem a prosíme Pannu Marii, aby se dotkla srdcí lidí v Číně.

S. Claire-Marie: Zasvěcení zde v Medžugorji konáme ve jménu všech těch, kteří se nezasvětili. Celou zem zasvěcujeme Panně Marii čínské. Panna Maria fatimská ohlásila pád komunizmu. Rozhodli jsme se vykonat toto zasvěcení letos v den 90. výročí Fatimy.

Když každý z nás vykoná to zasvěcení jménem těch, kteří žijí v Číně, myslím, že to Panna Maria využije. Ona to bude umět využít. Maria je skutečně naše Matka.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]