Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Zjevení v Medžugorje » Průvodce Svatyní Královny Míru v Medžugorje » Různé služby a Instituce spojené se Svatyní - Průvodce Svatyní Královny Míru v Medžugorje

Průvodce Svatyní Královny Míru v Medžugorje

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski
"My biskupové, po tříletém komisním studiu přijímáme Medžugorje jako svaté místo, jako svatyni. To znamená, že nemáme nic proti, když někdo uctívá Matku Boží v souladu s učením a vírou církve... proto to přenecháváme k dalšímu studiu. Církev nespěchá."

Jeho Eminence Kardinál Dr. Franjo Kuharić, zagrebský arcibiskup

(Hlas Koncilu, 15. srpna 1993)

Různé služby a Instituce spojené se Svatyní

Různé služby

Farní úřad

Farní úřad byl vybudován hned po založení farnosti roku 1892, byl obnoven roku 1990. Před dokončením stavby starého kostela, v době kdy kostel nebylo možné používat, a za časů války v roce 1992, se mše svaté slavily v jeho sklepě. Dveře Župního úřadu jsou stále otevřena nejen pro samotné farníky, ale i pro poutníky z celého světa.

Na farním úřadě, v prostoru v kterém komunisti mučili a zabili fra Križana Galiče, je i postaven reliéf.

Informační stánek

Informační stánek byl vybudován roku 1991 a obnoven po válce v roce 1995. Slouží pro organizaci programu poutníků ve Svatyni: shromažďuje registrace poutníků, zařizuje kontakt s vedoucími skupin a organizuje setkání s Medžugorskými františkány a vizionáři. S úřadem informací je úzce spojeno i sdružení průvodců, které bylo založeno pro zlepšení služeb poutníkům.

Prodejna suvenýrů

Tak jako na všech poutních místech, i v Medžugorje mají věřící přání a potřebu vzít si domů suvenýry jako vzpomínku na prožitou zkušenost. Blízko Farního úřadu se nachází prodejna suvenýrů, kde poutníci mohou koupit růžence, kříže, medailónky, svaté obrázky, knihy a další náboženské předměty.

Ambulance první pomoci

Ambulance první pomoci, uvedena do chodu na jaře 2003, se nachází na západní straně Svatyně blízko parkoviště. Lékařská služba Maltézského řádu pomáhá poutníkům i farníkům denně od 9h do 21h, od 1. května do 1. listopadu.

Parkoviště

Na západní straně Svatyně se nachází parkoviště, kde poutníci mohou zaparkovat svá osobní vozidla a autobusy.

Instituce spojené se Svatyní

Domus Pacis (Dům míru)

«Domus Pacis» je dům modlitby, koupený roku 1990 v kterém se konají modlitební semináře (zejména semináře půstu a modlitby), duchovní cvičení a duchovní obnovy pro místní i zahraniční poutníky.

  • Viz: Dům míru

Matčina osada

Matčina osada je zařízení pro výchovu a péči opuštěných a zanedbaných dětí, existuje od roku 1993. Vzniknul na přání zakladatele fra Slavka Barbarića aby poskytnul potřebným dětem a mládeži plánovanou a organizovanou výchovu – výchovný program, skrze který by se mohli rozvíjet v tělesném, intelektuálním, morálním, náboženském a kulturním směru. Pomocí katolického obsahu a myšlenek, je jím umožněno získat podmínky svobody, důstojnosti, přijetí a zejména lásky a porozumění.

Péče o děti je svěřena Školním sestrám františkánkám hercegovinské provincie a spolupracujícím laikům. Instituce začala sloužit oficiálně 8. října 1996.

V okolí osady se nachází dětská zahrada, stomatologická ordinace a rehabilitační středisko.

Zahrada sv. Františka

Zahrada sv. Františka, lesopark v severozápadní části Matčiny osady, je poslední projekt fra Slavka Barbariče, inspirovaný poselstvími ve kterých nás Královna Míru vyzívá: "Jděte do přírody a dívejte se, jak se příroda probouzí, a bude to pro vás pomoc, abyste otevřely svá srdce lásce Boha Stvořitele.…" ( 25. dubna 1993 )

Kamenný terén, obrostlý borovým hájem, se po trpělivém úsilí a čištění stal krásným, přírodním prostorem pro rozjímání, rekreaci, modlitbu a výuku. Jsou v něm také vybudována dvě umělá jezera, postaveno několik dětských rekreačních a didaktických pomůcek, vytvořených postavami z dětských pohádek. Pro práci s dětmi je zde přineseno i několik druhů domácích a divokých zvířat, vzácných ptáků a jsou zde tři malí poníci, kteří slouží hypoterapii (terapeutické ježdění přizpůsobené postiženým dětem).

  • Viz: Zahrada Sv. Františka

Komunita Cenacolo

Houses of Cenacolo community

Komunita Cenacolo v Saluzzu (Itálie) byla založena sestrou Elvírou roku 1983 , aby pomohla závislým na drogách. Hlavní cíl komunity je odkrýt a žít pravé hodnoty křesťanského života. Podle jejich slov, jejich terapií je Ježíš Kristus, a cestou uzdravení je modlitba, práce a přátelství.

Díky zvláštním milostem, které toto místo dává mladým při hledání pravdy, sestra Elvíra otevřela dva domy v Medžugorje: dům pro chlapce s názvem «Pole života» roku 1991, a dům pro dívky pod jménem «Pole radosti» roku 2000.

Chlapci s komunity «Cenacolo» rádi přijímají poutníky a podávají svědectví o svém obrácení a osvobození od závislosti.

V souladu s dekretem papeže Urbana VIII. a směrnicemi II. vatikánského koncilu, autor prohlašuje, že si nepřeje předbíhat rozhodnutí Církve, kterému se plně podřizuje. Slova "zjevení, poselství" a podobně zde mají význam lidského svědectví.

Sestaveno v červnu 2002.
 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]