Jazyk 

Aktualizácie  | Medžugorie[EN]  | Posolstvá  | Články [EN]  | Videos[EN]  | Foto galérie[EN] | Mapa stránok  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Posolstvá z Medžugoria » Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2007

Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2007

Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2007

"Drahé deti! Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine a čítajte ho.Tak spoznáte modlitbu srdcom a vaše myšlienky budú pri Bohu. Nezabúdajte, že ste pominuteľní ako kvet v poli, ktorý zďaleka vidno, ale v okamihu sa pominie. Milé deti, zanechajte znamenie dobroty a lásky kdekoľvek prechádzate a Boh vás požehná hojnosťou svojho požehnnia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Panna Mária miluje svoje deti a neprestáva ich pozývať k životu s Bohom. Tak je to i v tomto Jej posolstve, ktoré začína slovami: „Postavte Sväté písmo na viditeľné miesto vo vašej rodine a čítajte Ho.“ Tieto materinské slová a pozvania sú nám známe z jej predchádzajúcich posolstiev, v ktorých nás pozývala k čítaniu Svätého písma. Takisto i v januári minulého roku Mária hovorí: „Nezabudnite, milé deti, čítať Sväté písmo. Položte ho na viditeľné miesto a dosvedčujte svojím životom, že veríte a prežívate Božie Slovo.“ I v iných posolstvách nás Panna Mária pozýva: „Milé deti, modlite sa a čítajte Sväté písmo, aby ste skrze Sväté písmo odhalili

posolstvo pre vás skrze môj opakovaný príchod.“(25.6.1991) „Drahé deti, čítajte Sväté písmo, prežívajte ho a modlite sa, aby ste mohli pochopiť znamenia týchto časov.“(25.8.1993) „Postavte, milé deti, Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine, čítajte ho a žite.“(25.8.1996) „Dajte Sväté písmo na viditeľné miesto vo svojej rodine, čítajte ho, uvažujte o ňom a učte sa, ako Boh miluje svoj ľud. Jeho láska sa zjavuje aj v dnešných časoch, pretože ma posiela k vám, aby som vás vyzvala na cestu spásy.“(25.1.1999) V septembri 1999 nám hovorí: „Pozývam vás, aby ste pri čítaní Svätého Písma obnovili modlitbu vo svojich rodinách a prežívali radosť zo stretnutia s Bohom, ktorý nekonečne miluje svoje stvorenia.“

Toľko krát nám vo svojich materinských posolstvách Panna Mária potvrdila a povedala: „Drahé deti, žite moje posolstvá a vložte do života každé slovo, ktoré vám dávam. Vážte si ich, pretože prichádzajú z neba. Drahé deti, žite radostne evanjeliové posolstvá, ktoré opakujem odkedy som s vami.“

Možno vnútorne očakávame, že nám Panna Mária ešte viac objasní, vysvetlí a urobí pochopiteľnejšími svoje posolstvá. Medzitým, posolstvá Panny Márie nám nedávajú hotové recepty pre šťastie. Ona prišla usmerniť náš pohľad na Krista, ktorý je našim jediným Spasiteľom a cieľom nášho života. Aby sme mohli kráčať cestou obrátenia a spasenia, Ona nám pomáha svojou prítomnosťou, pozvaniami a láskou. Ona nám neprichádza hovoriť rozprávky, hrať sa s nami a zabávať nás. Prišla nás pozvať k pravde, ku svetlu a k náročnosti Božieho slova. Pozýva nás, aby sme čítali a žili Sväté Písmo a takto odhalili životodarnú silu Božieho Slova, ktoré ku nám hovorí. Duch Svätý inšpiroval Sväté písmo, a preto Sväté písmo dýcha Duchom Svätým. To môžeme odhaliť čítajúc Sväté písmo, ktoré povzbudzuje a pohýna našu vôľu k dobru, osvecuje náš rozum a pocity nášho srdca. Svätý Gregor Veľký sa pýtal: „S čím sa môže porovnať slovo Svätého písma?“ A odpovedal: „Podobá sa kresadlu na kremeň, ktorý je chladný, keď ho držíme v ruke, ale keď doňho udrieme železom, vystreľuje zo seba iskry a zapáli oheň. Slová Svätého písma ostanú chladné, ak ich chápeme doslovne, ale keď niekto na ne pozorne klope zasiahnutý Duchom Svätým, vydávajú zo seba mystický oheň.“

Len vtedy, keď sa oprieme o pravdivosť Božieho Slova, odhalíme dočasnosť svojho života a istotu Ježišových slov: „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“ (Mt 24, 35) Počúvnime Pannu Máriu pre náš život a naše dobro.

Páter Ljubo Kurtović


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

 

PC version: Táto strana | Medjugorje | Zjavenia  | Posolstvá  | Články [EN]  | Foto galérie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]