Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Artykuły a Nowośći » Antropologiczno-biblijne i religijno-duchowe wymiary pielgrzymowania z konkretnym przykładem w Medziugorju » VIII. Pielgrzymowanie ku trzeciemu tysiącleciu - Antropologiczno-biblijne i religijno-duchowe wymiary pielgrzymowania z konkretnym przykładem w Medziugorju

Antropologiczno-biblijne i religijno-duchowe wymiary pielgrzymowania z konkretnym przykładem w Medziugorju

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

VIII. Pielgrzymowanie ku trzeciemu tysiącleciu

Papież Jan Paweł II niestrudzenie wzywa wszystkich chrześcijan i wszystkich ludzi, by przygotowali się do wejścia w trzecie milenium, ale z Jezusem i Maryją. W encyklice "Matka Odkupiciela" (1987 r.) mówi o Maryi, która pielgrzymuje z Kościołem pielgrzymującym, która przeżywa swój drugi Adwent i jako Matka, Nauczycielka i Pielgrzymująca przygotowuje Kościół na 2 000 urodziny Jej Syna, bowiem Ona może najdoskonalej nas przygotować na spotkanie z Jezusem, którego zna lepiej niż którykolwiek ze świętych, bo była mu Matką i Nauczycielką.

Jeżeli gdziekolwiek można by zastosować te słowa Papieża i jeżeli gdziekolwiek realizuje się w pełni klimat pielgrzymkowy, to takim miejscem jest właśnie Medziugorje. Maryja codziennie "pielgrzymuje" i objawia się już prawie 18 lat, ucząc lud Boży modlić się i pościć, pielgrzymować i odnajdywać Boga, i powracać do Niego całym sercem. W orędziu z 25 sierpnia 1998 r. (po 17 latach i dwóch miesiącach swej obecności w Medziugorju) Maryja mówi:

"Drogie dzieci!

Dzisiaj wzywam was, byście poprzez modlitwę jeszcze bardziej przybliżyli się do Mnie. Drogie dzieci, jestem waszą Matką, kocham was i chcę, by każdy z was został zbawiony i był ze Mną w raju. Dlatego, dzieci módlcie się, módlcie się, módlcie się, dopóki wasze życie nie stanie się modlitwą. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."

Medziugorje jest więc miejscem pielgrzymowania we właściwym tego słowa znaczeniu. Zarówno jeżeli chodzi o objawianie się Boga, jak i potrzeby człowieka, a także o możliwość spotkania z Bogiem i jako odpowiedź na wszystkie apele skierowane przez Papież podczas przygotowań do trzeciego milenium.

 

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]