Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Poselství z Medžugorje » Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2008

Komentář k Poselství z Medžugorje, 25. května 2008


 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2008

Drahé děti! V tomto milostiplném čase, kdy mi Bůh dovolil, abych byla s vámi, vás, dítka, znovu vybízím k obrácení. Pracujte na spasení světa zvláštním způsobem dokud jsem s vámi. Bůh je milosrdný a dává zvláštní milosti, a proto je žádejte skrze modlitbu. Já jsem s vámi a nenechávám vás samy. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

V řadě poselství nám Panna Maria připomíná, že je tato doba ve které žijeme milostiplná doba. Miliony lidí z celého světa za posledních 27 roků připutovaly do Medžugorje, do této duchovní ozdravovny, aby jim Bůh uzdravil duši i srdce. Panna Maria nám ukazuje cestu k uzdravení a tím je obrácení. V Bibli máme různé příklady obrácení jako obrácení marnotratného syna (srov. Lk 15,11-32) a ještě působivější je obrácení sv. Pavla (sk 9, 1-18) ale i mnoho dalších příkladů. Každé obrácení se zakládá na události, či spíše na setkání, a to ne na jakémkoli setkání, ale na setkání s Bohem. Šavel pronásledoval křesťany v Jeruzalémě a po celé Judei (srov. Sk 8-9). Jednou se vydal do Damašku zajmout křesťany. Před vstupem do města se uskutečnilo setkání s Ježíšem na které Šavel nezapomněl do konce života. To setkání ho plně změnilo a obrátilo. Šavel, který byl pronásledovatel křesťanů se stává Ježíšovým učedníkem, který si změní jméno ze Šavla na Pavla. Něco podobného se stalo i s apoštoly. Rozhodným okamžikem pro ně bylo setkání s Ježíšem po kterém oni opouštějí všechno a vydávají se za Ježíšem. Něco podobného se stalo i se světci a stane se i nám, když modlitbou hledáme Boží vůli ve svém životě. Panna Maria nás vyzývá znovu na obrácení a to znamená na polepšení. Většina dnešních křesťanů se nesetkala s živým Pánem. A to setkání je podmínkou nového počátku. Po tom setkání se všechno mění. Život začíná být jiný, lepší. Je třeba vědět, že po setkání s Bohem kříže nezmizí, ale snadněji se nosí. A ti, kteří zažili setkání s živým Bohem se stávají solí země a světlem světa. Stávají se prostředkem skrze který se šíří Boží láska a radost tímto světem. Všichni jsme voláni, abychom se neustále obraceli a měnili na své cestě za Ježíšem. Obrácení je proces, který trvá celý život. a nikdo nemůže nikdy říkat, že je úplně obrácený, protože stále máme co vylepšovat, a to především na sobě a ne na druhých. Obrácení je cesta za Ježíšem a to každodenní, pravidelná cesta bez přeskakování. Obrácení je trvalý úkol celé Církve a není to lidské, ale Boží dílo. Bůh nám na naší cestě pomáhá a dává nám zvláštní milosti, jak říká Panna Maria. Ale ty milosti je zapotřebí si vymodlit. Je třeba projevit dobrou vůli a lásku k Bohu, který je milosrdný a dobrý jak je psáno v knize Exodus ve 34 kapitole: „Hospodin, Hospodin! Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení...“ (Ex 34, 6-7).

První co by bylo potřebné odstranit, když se začínáme modlit je veškeré pokrytectví. Před Bohem se nesmíme přetvářet, lhát nebo se dělat lepšími. Musíme být takoví jací jsme. Můžeme lhát přátelům nebo sousedům, přetvářet se, ale před Bohem musíme odložit masky, protože On nás zná lépe než my samy sebe. Cesta modlitby stejně jako cesta obrácení je namáhavá a dlouhá, ale bez námahy a úsilí nejsou plody. Modlitbou se znovu v lidském srdci zakládá smlouva mezi Bohem a člověkem, která byla dříve zrušena. Panna Maria nás povzbuzuje a nenechává nás samotné na té cestě. Ona je před námi jako příklad modlitby, kterou spolupracuje na plnění Otcova záměru vtělení Syna Božího. Spolu s Blahoslavenou Pannou Marií, naší Matkou, můžeme i my říci: „Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle Tvého slova (Lk 1,38).

Do svých modliteb zahrňme všechny potřebné, a zvláště ty, kteří byli postiženi zemětřesením v Číně.

Fra Danko Perutina
Medžugorje 26.5.2008


Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]