Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Papež Jan Pavel II. a Medžugorje

Papež Jan Pavel II. a Medžugorje

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Co říkal Jan Pavel II. o Medžugorji?

Tyto výroky nejsou ověřené papežským razítkem a podpisem, ale předávali je svědci, kterým je možné věřit. 1. Papež při jednom soukromém rozhovoru řekl vizionářce Mirjaně Soldo: 'Kdybych nebyl papež už bych byl v Medžugorji a zpovídal bych' (1987).

2. Mons. Maurillo Krieger, dřívější biskup Florianopolis (Brazílie) byl v Medžugorji čtyřikrát. Ten zapsal: "V roce 1988 po soukromé mši, kterou jsme sloužili s papežem, on aniž by se ho někdo na něco ptal, řekl: 'Modlete se za mne v Medžugorji.' Při jiné příležitosti jsem řekl papežovi: 'Jedu do Medžugorje již po čtvrté.' Papež se na chvíli odmlčel a odpověděl: 'Medžugorje, Medžugorje. To je duchovní centrum světa.' Téhož dne jsem ještě s dalšími brazilskými biskupy mluvil s papežem během oběda a řekl jsem mu: 'Svatosti, mohu říci medžugorským vizionářům, že vy jim posíláte své požehnání?' On odpověděl: Ano, ano a objal mne.

3. Skupině lékařů, kteří zvláště chrání důstojnost nenarozeného života, 1. srpna 1989 papež řekl: "Ano, dnes svět ztratil smysl nadpřirozeného. V Medžugorji mnozí hledali a našli tento smysl v modlitbě, půstu a zpovědi."

4. Korejský katolický týdeník uveřejnil 11. listopadu 1990 následující článek, který napsal předseda korejské biskupské komise Mons. Angelo Kim: "Na závěr posledního biskupské synody v Římě byli korejští biskupové pozváni na oběd s papežem. Mons. Kim se při té příležitosti obrátil na papeže slovy: "Díky vám bylo Polsko osvobozeno od komunizmu." Papež na to odpověděl: "To není díky mně. To je dílo Panny Marie, jak Ona to oznámila ve Fatimě a v Medžugorji... Jsou biskupové, kteří jsou proti, ale musíme hledět na množství lidu, který to zajišťuje, mnohá obrácení... všechno je to v duchu Evangelia; všechny ty skutečnosti je třeba vážně zkoumat.

5. Papež řekl fra Jozo Zovkovi 20 července 1992: "Starejte se o Medžugorje, chraňte Medžugorje, neunavujte se, vytrvejte. Odvahu, já jsem s vámi. Braňte, sledujte Medžugorje."

6. Arcibiskup Paraguaye, Mons. Felip Santiago Benetez se v listopadu 1994 ptal Svatého otce jestli je možné dát schválení k tomu, aby se věřící shromažďovali v duchu Medžugorje, zvláště když se scházejí s někým z medžugorských kněží. Svatý otec odpověděl: "Schval všechno co se týká Medžugorje."

7. V neoficiální části setkání papeže Jana Pavla II. s chorvatskou státní a církevní delegací konaném v Římě 7. dubna 1995 Svatý otec kromě jiného řekl, že existuje i možnost jeho další návštěvy Chorvatska. Při té příležitosti se zmínil o možnosti návštěvy Splitu a též mariánských svatyní Marija Bistrica a Medžugorje. (Slobodna Dalmacija, 8. 4. 1995., str. 3.)

8. 15. března 1997 prezident chorvatské republiky, dr. Franjo Tudžman, řekl: "Opakuji, že mi při mém posledním rozhovoru s papežem Jan Pavel II. řekl, že by při píležitosti návštěvy Bosny a Hercegoviny chtěl navštívit i Medžugorje".

Panna Maria o papežovi Janu Pavlu II.

1. Podle svědectví vizionářů, 13. května 1982, po atentátu na papeže, Panna Maria řekla: "Jeho nepřátelé se ho pokusili zabít, ale já jsem ho chránila".

2. 26. září 1982 poslala Panna Maria prostřednictvím vizionářů papežovi svoje poselství: "Ať se považuje za otce všech lidí a ne jen křesťanů. Ať statečně a neúnavně šíří mezi lidmi poselství míru a lásky.

3. Prostřednictvím Jeleny Vasiljové, která měla vnitřní vidění, 16. září 1982 Panna Maria o papežovi řekla: "Bůh mu dal dovolení, aby přemohl satana". Žádala od všech, a zvláště od papeže "aby se šířilo poselství, které jsem přijala od svého Syna. Chci papežovi svěřit slovo se kterým jsem přišla sem do Medžugorje: Mír. On ho má rozšířit do všech zemí světa... Má sjednotit křesťany svými slovy a svým kázáním. Zvláště mezi mladými má šířit poselství, které přijal v modlitbě od Otce. Bůh ho přitom inspiruje." K potížím farnosti s biskupem a komisemi na zkoumání událostí ve farnosti Medžugorje Panna Maria řekla: "Je třeba sledovat církevní autoritu..., ale přitom předtím než Církev dá své schválení je třeba jít duchovně kupředu. Církev svoje schválení nevydá uspěchaně. Je to podobné jako s rozením, po něm následuje křest a po něm biřmování. Církev potvrdí to, co se zrodilo z Boha. Máme jít kupředu v duchovním životě vedeni těmito poselstvími."

4. Při pobytu Jana Pavla II. v Chorvatsku Panna Maria řekla:

Medjugorje Message, August 25, 1994

Dear children! Today I am united with you in prayer in a special way, praying for the gift of the presence of my most beloved son in your home country. Pray, little children, for the health of my most beloved son, who suffers, and whom I have chosen for these times. I pray and intercede before my Son, Jesus, so that the dream that your fathers had may be fulfilled. Pray, little children, in a special way, because Satan is strong and wants to destroy hope in your heart. I bless you. Thank you for having responded to my call.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]