Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Aktuality z Medžugorje za měsíc leden - březen 2013

Aktuality z Medžugorje za měsíc leden - březen 2013

Konalo se výroční setkání stipendistů Sdružení «Fra Slavko Barbarić», 1.1.2013

V sobotu 29. prosinca 2012, s počátkem v 15 hodin se v Medžugorji konalo výroční setkání studentů Sdružení «Fra Slavko Barbarić». V tomto akademickém roce stipendia a podpory přijalo celkem 229 (dvěstědvacetdevět) studentů, ze všech fakult a všech směrů. Setkání pozdravem studentům, zahájil prezident Sdružení dr. fra Miljenko Šteko, poděkoval členům a Sdružení za spolupráci a společnou práci, a dárcům za štědrost. Potom podpředseda sdružení a ředitel Majčina sela, fra Svetozar Kraljević, přednesl účastníkům svoji přednášku o kultuře konání dobra.

Statistika z prosince 2012, 2. 1. 2013

Počet podaných svatých přijímání: 78 900

Počet koncelebrujících kněží: 1292 (41 denně)

Za uplynulý rok 2012 bylo podáno celkem 1 814 900 sv. přijímání, a na mších svatých koncelebrovalo 42 009 kněží.

Očekávání příchodu nového roku v modlitbě, 5. 1. 2013

V Medžugorji očekávaly příchod nového roku 2013 na modlitbách kromě farníků i tisíce poutníků z celého světa. Podle údajů Informačního úřadu v Medžugorji pobývaly větší poutní skupiny z: Německa, Itálie, Polska, Koreje, Číny, Anglie, Slovenska, Česka, USA, Francie, Španělska, Rumunska, Slovinska a Maďarska. Kromě nich i malé skupiny z mnoha států světa, k modlitbám se sešlo i mnoho mladých z Chorvatska a Bosny Hercegoviny. Děkovné mši svaté za rok 2012, 31. prosince, předsedal fra Miljenko Šteko za koncelebrace 49 kněží.

Panna Maria rozumí bolesti, trápení a dává sílu pro život, 22.1.2013

„Velmi jsem si přál přijít do Medžugorje, když je tu klid, když tu není mnoho poutníků. Dlouho jsem si to přál. Toto je moje první dovolená za posledních pět roků, kterou jsem si udělal pro sebe, abych poděkoval Panně Marii, že mi dala to, o co ji prosím“, řekl v programu Radiostanice Mir Medžugorje, Mirko Hrkać, ředitel centra "Čujem, vjerujem, vidim" (slyším, věřím, vidím) se sídlem v Záhřebu, který byl v lednu na pouti do Medžugorje. Dodal: „Medžugorje pro mne znamená něco zvláštního, s Medžugorjem žiji, zvláště s poselstvími Panny Marie. Před 10-12 roky jsem slíbil Panně Marii, že každý měsíc budu posílat všem svým přátelům poselství, které Ona dává farnosti a světu. To dělám i dnes, a tak je šířím na téměř 300 adres.

Samotné centrum a publikace, které vydává, z nichž první je Zvuková Bible, jsou plody jednoho poselství Panny Marie, konkrétně z 18. října 1984, kdy Panna Maria řekla, abychom dali Bibli ve svých rodinách na viditelné místo, aby nás povzbuzovala, abychom jí četli a modlili se. “Pan Mirko Hrkać zůstal bez zraku před 10 roky: ‘’Bylo to velmi těžké, ale mně pomohla modlitba mariánského růžence. Před tím jsem pracoval jako vedoucí stavebních prací, žil jsem normální život’’, říká Mirko. Potom přišel do Medžugorje, kde dostal podnět, aby se zapsal na theologii. Centrum "Čujem, vjerujem, vidim" je vydavatelství řady knih ve zvukové podobě, mezi nimi jsou i všechny knihy fra Slavka Barbariće. Ředitel Centra tvrdí, že bez víry by těžko mohl přijmout ztrátu zraku: „Panna Maria mi stále dodávala sílu, zvláště Panna Maria pod křížem. S ní se dokážu pozvednout z těžkých situací, Ona rozumí bolesti i trápení a dává sílu, že se může žít dál.“

20. mezinárodní setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem

, se koná v Medžugorji (jak bylo zde v plánu poutí agentury „Dvě Srdce“ předem oznámeno) od 3. do 7. března 2013. Téma setkání je:

«Rozmnož nám víru»(Lk 17, 5)

Zážitky účastníků setkání

Mezi účastníky 20. mezinárodního setkání organizátorů poutí, vedoucích mírových center, modlitebních a charitativních skupin souvisejících s Medžugorjem, který se konal od 3. do 7. března zdůrazňujeme účast Huberta Liepherra, který s třemisty přátel z celého světa v roce 1992 založil Pochod Míru. Poprvé přišel do Medžugorje v červnu roku 1987.

"Získal jsem z nebe mnoho požehnání skrze Medžugorje. Pokouším se každý den měnit svůj život, i když je to někdy těžké. Od toho roku 1987. přijíždím do Medžugorje pravidelně a přivádím skupiny poutníků z Jižního Německa, ze Stuttgartu a Munchenu, každým rokem od 800 do 1000 poutníků"- zdůrazňuje Hubert a dodává, jak se semináře účastní od počátku, od doby, kdy začal v Tučepech v letech 1991./1992. godine: ''Pomáhá nám, abychom vytvářeli dobrý vztah s farností, s františkány. Oni nám ukazují na které věci bychom měli dávat pozor, když přivádíme poutníky, a tak obohacovat svůj život. Největší dar Međugorja, jaký můžete dostat je, když pochopíte, že existuje Bůh a věčnost. Nakonec Nebe přivádí poutníky sem, protože nejdříve se jich dotkne Nebe a potom slyší nás a rozhodnou se přijít.

Stále více lidí přichází sem na pouť a pokaždé, když přivádíme skupinu se ptáme kdo je tu poprvé. Vždycky se hlásí tak 30-40% těch, kteří přišli poprvé do Medžugorje. To znamená, že se Panna Maria stále ještě neunavila hledáním nových poutníků, kteří přicházejí navštívit toto místo.“

Tesoro Savino, pochází z Barija, iz Itálie. Semináře se účastnil se svojí manželkou Patrizií. Jejich zkušenosti s Medžugorjem začaly v roce1999. ''Nejdříve přijela moje žena, která se uzdravila z veliké bolesti v srdci, kterou dlouhé roky nosila, a potom se to její uzdravení přeneslo i na mne, protože já jsem nebyl věřící. Uzavírali jsme sňatek v kostele před 20 roky, ale já jsem nevěřil ve svátost manželství. Potom co její zážitek přinesl požehnání i mně i naší rodině začaly i malé kroky s Pannou Marií, a tak jsem i já za dva roky přijel do Medžugorje. Pro mne to byl zážitek hlubokého seznámení se s Kristem, které změnilo můj život, naše životy, začal jsem chodit s Marií, malými, velmi malými krůčky. Panna Maria nás určitým způsobem uvedla do práce s poutníky skrze jednoho kněze, který nám navrhl, abychom organizovali poutě. Dnes jsme pár, který přijal dar víry a který každodenně hledá tu sílu, která nás udržuje v duchovním životě''- řekl Tesoro.

Medžugorská statistika za únor 2013

Počet podaných svatých přijímání: 45 500

Počet koncelebrujících kněží: 1212 (43 denně)

Setkání františkánů v Medžugorji

V Medžugorji bylo v pondělí, 18. února zahájeno setkání Definitorů - Správ františkánských provincií Bosny a Hercegoviny, Chorvatska a Slovinska - JKPMOFM. Jedná se již o druhé setkání, které organizuje Konference Provinciálů OFM, v souladu se závěry ze setkání s Generálním ministrem a jeho definitory konaném ve Splitu 2011. Setkání, kterému předsedal místní provinciál a prezident Konference, fra Ivan Sesar, trvalo do středy 20. února. Kromě pracovní části setkání se účastníci účastnili i modlitebního liturgického života tohoto modlitebního místa.

Pouť „Radost ze společenství“

Od 22. do 25. února v Medžugorji pobývalo asi 4000 poutníků, kterým farníci farnosti Medžugorje zajistili ubytování zdarma a to s plnou penzí. Toto je jedna z mnoha akcí, kterou se medžugorští farníci spolu s farním úřadem Medžugorje chtějí konkrétním způsobem podílet na nové evangelizaci a reagovat tak na papežovu výzvu. Tentokrát bylo umožněno poutníkům z východních zemí: Maďarska, Rumunska, Česka, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Lotyšska, Litvy, Ruska, Albánie, Srbska, Černé Hory, a též Chorvatska a Bosny a Hercegoviny, kteří chtěli přijet do Medžugorje a dosud nemohli (z důvodů špatného finančního stavu v početné rodině). Farníci farnosti Medžugorje i tentokrát, jako už tolikrát dosud, ukázali, že mají veliké srdce a vydali svědectví o tom, proč Panna Maria vybrala zvláštním způsobem tuto farnost.

Zážitky poutníků, kteří se účastnili poutě „Radost ze společenství“

„Radost ze společenství“ je název poutě, která se konala v Medžugorji od 22. do 25. února. Mezi četnými poutníky jsme se setkali s paní Bednářovou z České republiky, která nám řekla, že již rok a půl dostává pozvání různých lidí, aby jela do Medžugorje: „Teď jsem se konečně rozhodla přijet. Moje dcera je nemocná a půjde na těžkou operaci a přijela jsem zejména kvůli tomu. Neviděla jsem toho z Medžugorje ještě mnoho, ale již zde na tomto místě cítím velikou lásku“. Gabriela Struhárová říká, že jí Medžugorje zcela změnilo život, přivedla jednu skupinu poutníků: „Dříve jsem byla ateistka a byla jsem i zvědavá. Jednou jsem byla u vizionářky Vicky, byla tehdy chvíle zjevení, ale já jsem to nevěděla, a dostala jsem velikou milost. Tehdy jsem pochopila, že opravdu tady něco je. Po novém roce jsem se náhodně setkala s jednou poutnicí v Praze. Říkala jsem, že se starám o bezdomovce a chudé. Říkala mi, že farnost Medžugorje připravuje tuto pouť a řekla jsem, že musíme něco udělat. Potom ke mně sami přicházeli lidé, kterým jsem o tom vyprávěla“.

Chorvatka Mája mluvila o zážitku svého hlubokého vnitřního obrácení, ke kterému došlo loňského roku v Medžugorji a její příchod do Medžugorje s větší skupinou chudých poutníků je plodem její živé víry a přání, aby i sama udělala něco pro Mariinu lásku, kterou sama zažila. „U většiny poutníků, účastníků této pouti a farníků, kteří je přijali, bylo cítit nějakou zvláštní dobrotu a lásku, která se přelévala z jedněch na druhé,“ Zdůrazňuje Maja.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]