Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Aktuality z Medžugorje za měsíc listopad - prosinec 2012

Aktuality z Medžugorje za měsíc listopad - prosinec 2012

Oslava Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie

V sobotu 8. prosince je Slavnost Panny Marie bez poskvrny hříchu dědičného počaté. Mše svaté v Chorvatštině se ve farním kostele v Medžugorji slavily v 6 (rorátní mše svatá), 8, 11 a 18 hodin. Mše svaté v jiných jazycích byly jako v neděli.

Pravidelný večerní modlitební program (nyní v zimním období) začíná v 17 hodin. Následuje slavnostní mše svatá, požehnání náboženských předmětů, modlitba za uzdravení duše a těla a slavná tajemství růžence. V sobotu a ve středu od 21 do 22 hodin je Klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní. V neděli 9. prosince 2012 se ve farním kostele svatého Jakova v Medžugorji konalo setkání velkých farních sborů z Hercegoviny. Všechny sbory společně zpívaly během večerní mše svaté v 18 hodin a potom sbory jednotlivě vystoupily se dvěmi skladbami. Mši svatou a vystoupení sborů přenášela v přímém přenosu i radiostanice Mir Medžugorje.

"Pocítil jsem veliký mír", 4.12.2012

Anton Guanaratnam je poutník z Kanady. O Medžugorji slyšel před 6 roky. Vypráví, jak jeho přítelkyně měla nádor na mozku a on jí chtěl nějak říci, že Bůh existuje.

„Ona nebyla pokřtěná, tak jsem jí nějakým racionálním způsobem chtěl vysvětlit, že Bůh existuje. Pak jsem se dozvěděl o Medžugorji a sám jsem se začal vracet ke své víře. Potom co jsem slyšel poselství zamiloval jsem si Blahoslavenou Pannu Marii i Boha. Sem přijíždím již šest roků a chci šířit poselství Panny Marie ve světě. Panna Maria toho pro mne udělala velmi mnoho. Pocítil jsem veliký mír tu na místě zjevení. Při mších svatých se mi zvláště líbí kázání. Kromě toho je pro mne mimořádné klanění, protože při něm se tak mnoho lidí klaní Ježíšovi a všechno je tak klidné a tím i mimořádné.“ Vyprávěl poutník z Kanady.

Medžugorská statistika za listopad 2012, datum 01.12.2012

Počet podaných svatých přijímání: 72 000

Počet koncelebrujících kněží: 1731 (57 denně)

Počátek Adventu v Medžugorji, datum 01.12.2012

V neděli 2. prosince začíná Advent – čas příprav na vánoce. Od pondělí 3. Prosince jsou ve farnosti Medžugorje zahájeny jitřní mše svaté k narození Ježíšovu. Každý den kromě neděle bude ve farním kostele jitřní mše svatá, kterou bude přenášet i radiostanice MIR MEDŽUGORJE. Řád modlitebního programu zůstává stejný jak pro chorvatské tak pro zahraniční poutníky. Z farního úřadu všechny volají k intenzivní rodinné modlitbě, k účasti na modlitebním programu v kostele a k modlitbě na kopcích. Během čtyř adventních nedělí bude v 10,30 klanění Ježíšovi v nejsvětější svátosti oltářní.

V Medžugorji jsou v tomto obvykle klidnějším období poutníci z Itálie, Rumunska, USA, Slovenska, Ukrajiny, Německa, Chorvatska.

Připomenutí dvanáctého výročí smrti fra Slavka Barbariće, datum: 25.11.2012

V Medžugorji byla 24. 11. slavena památka 12. výročí smrti fra Slavka Barbariće. Večerní mši svatou v medžugorském farním kostele za zesnulého fra Slavka vedl medžugorský farní správce fra Marinko Šakota za koncelebrace 18 kněží. Ve svém kázání fra Marinko kromě jiného řekl: ’’Pro mne osobně byl fra Slavko vzor a inspirace. O tom mohu svědčit nejen já, ale mnozí lidé světa. Proč je nám fra Slavko vzor a inspirace ve spiritualitě a v životě? Měl jsem dojem, že fra Slavko ve všem co dělal byl ponořený srdcem, zcela. V zásadních otázkách u něj nebyly kompromisy ani ústupky. Byl to člověk, který věděl, co chce. V jeho nitru tuším nějakou zvláštní jasnost chápání a pohledu a soulad s pravdou a dobrem. V jeho činnosti se člověk setkával s pravou mírou, ani se jen nemodlil ani jen nepracoval, ale to i to. Dařilo se mu být tam, kde bylo potřeba a nakolik bylo potřeba.

Toho dne byla vzpomínka na fra Slavka i na Križevaci. Ve 14 hodin byla modlitba Křížové cesty, kterou za účasti mnoha věřících vedl fra Miljenko Šteko. Také „Majčino selo“, které fra Slavko založil si připomínalo svého zakladatele.

Biskup z Filipin Julito Cortes

Biskup z Filipin Julito Cortes pobýval v Medžugorji v doprovodu 35 poutníků. O Medžugorji slyšel od samotných počátků zjevení, když byl ještě student thelologie v Římě. V rozsáhlém rozhovoru pro radiostanici Mir Medžugorje, pan biskup kromě jiného mluvil i o radosti, že mohl přijít, ale i o obtížích, které se jim objektivně staví do cesty při pouti do Medžugorje: ‘’Pro nás je velmi drahé sem přijet. Na Filipinách neexistuje Chorvatské nebo Bosensko – Hercegovinské velvyslanectví, takže zaměstnanci cestovní agentury musejí odjet do Malaizie, aby pro nás získali víza.“ – říká biskup Cortes. Když přišli do Medžugorje, možnost slavit mši svatou pro ně byla projevem, že jsou zde vítáni. A potom i pobožnost Klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní „Věřím, že si Panna Maria přeje, abychom byli tady" – zdůraznil pan Biskup. Pro svůj národ a zem Filipiny říká: ''Jsme nazýváni kolébkou křesťanství Dálného Východu. Z pohledu života víry máme před sebou veliké výzvy, jako i ostatní země ve kterých žijí křesťané. Je potřeba evangelizace.“ Biskup obšírně hovořil i o nutnosti upřímné snahy v tomto roce víry. Za výzvu a příležitost považuje právě to, co Svatý Otec vyjádřil v listě „Porta Fidei".

"Pochopil jsem, že toto je domov Panny Marie", 10.12.2012.

Stephane Galbert pochází z Martiniquea. Do Medžugorje přijel prvně. Říká, že v Martiniqueu ví hodně lidí o Medžugorji, protože v posledních letech sem už dost lidí připutovalo a oni svědčili o tom, co zažili. Ti vzkazují, že by na toto místo měl přijít každý křesťan. ''Já jsem se vždycky cítil být blízko Panny Marie, protože od osmi let jsem měl malou sošku Panny Marie a jsem s Ní nějak spojen, takže, když mi moje matka vyprávěla o Medžugorji a pozvala mne, abych sem jel, hned jsem to přijal a pochopil jsem, že je toto dům Panny Marie. Obvykle vidíme Pannu Marii, jak stojí se vztaženýma rukama, protože Ona má poslání, misi, volat nás k sobě.“ Řekl Stephane.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]