Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Aktuality z Medžugorje za měsíc červenec - srpen 2012

Aktuality z Medžugorje za měsíc červenec - srpen 2012

Jedenadvacátý pochod míru - 24. 6. 2012

I letos na slavnost sv. Jana Křtitele, v neděli 24. června 2012 a den před 31. výročím zjevení se tisíce poutníků účastnilo 21. Pochodu míru, který se po 6. hodině ranní vydal od kláštera sv. Antonína na Humci do farního kostela sv. Jakova v Medžugorji. Po úvodních slovech poutníky od vnějšího oltáře kostela sv. Ante na Humci požehnal křížem quardian fra Velimir Mandić.

Za modlitbu a zpěvu ke cti Královny míru došli účastníci pochodu míru asi v 9,30 před medžugorský kostel, kde je očekával fra Miljenko Šteko. Účastníci Pochodu míru a další přítomní věřící setrvali v klanění Ježíšovi před Nejsvětější svátostí oltářní. Tradici Pochodu míru v roce 1992 založil Němec Hubert Liebherr. Zhrozený nad válečnou situací na tomto území společně s několika přáteli Medžugorje ze zahraničí, začal s tímto pochodem s důvěrou ve slova Panny Marie, že modlitbou a půstem je možné i války zastavit.

"Příchod do Medžugorje je nesmírné štěstí" - 8.8.2012

Z množství svědectví mladých, kteří se účastnili právě skončeného festivalu mládeže v Medžugorji, novináři radiostanice Mir Medžugorje vybrali několik zajímavých setkání. Poprvé se 23. mezinárodního modlitebním setkání mládeže v Medžugorji, vedle mladých z 70 zemí, účastnili i mladí z Ruandy, kteří se o svoje zážitky z Medžugorje podělili i s posluchači radiostanice "Mir" Medžugorje. Fidelis Nsengiyunva je františkán v Ruandě. Je šťastný, protože tohle bylo poprvé co přijel na festival mládeže do Medžugorje, a také do Evropy. "O Medžugorji a o zjeveních Královny Míru jsem slyšel dávno. Ve spolupráci s fra Ivicou Perićem, františkánem z Bosny, který žije v Ruandě, jsme přišli do Medžugorje"- řekl tento františkán. Říká jak jsou mladí tady šťastní při modlitbě. Fortunee Mukaneza je ředitelkou jedné základní školy. "Příchod do Medžugorje je nevylíčitelné štěstí. Z Medžugorje si toho budu přinášet mnoho, co budu předávat mladým v Ruandě, aby i oni přišli sem a viděli jak se modlí a jak se slaví eucharistie…“ říkala Fortunee.

Deset mladých ze Slavonie přijelo na Mezinárodní modlitební setkání mládeže do Medžugorje na bicyklech. Ve čtvrtek, 26. července se vydali na cestu a přijeli v předvečer zahájení , 31. července. "Jsme nadšení, že je tolik mladých na jednom místě, je vidět to společenství", říkají mladí ze Slavonie.

A Fran Darer, Josip Jurčević i Krešimir Babić putovali ze Záhřebu pěšky. Na cestu se vydali 17. července. Josip je iniciátor této cesty. Prostřednictvím portálu Cesty milosti, jehož je spoluzakladatel, vyhlásil pěší pouť do Medžugorje ze Záhřebu, vyhledal zájemce prostřednictvím této internetové sítě. Je zajímavě, že se tito medžugorští poutníci dříve neznali: "To je Boží milost, my jsme se dříve neznali. Vydali jsme se na cestu po večerní mši svaté, nevěděli jsme co nás čeká"- říkali pěší poutníci, kteří děkují všem, kdo jim pomohli na této pouti.

Srpen 2012 v Medžugorji - 19.8.2012

I po svátku Nanebevzetí Panny Marie je v Medžugorji velké množství poutníků z celého světa. Informační kancelář zaznamenala skupiny poutníků z: Itálie, Německa, Rakousska, České republiky, Slovenské republiky, Polska, Irska, Englie, USA, Francie, Španělska, Libanonu, Nového Zélandu, Maďarska, Ukrajiny, Koreje a přirozeně i z Bosny a Hercegoviny a Chorvatska. Novináři radiostanice "Mir" Medžugorje se setkali s otcem Richardem Offongem, kaplanem nigerské skupiny žijící v Londýně. Toto je jeho první příjezd do Medžugorje.

"Cítím tady mateřské city, které nám Panna Maria věnuje a jsem hrdý na to, že jsem jedním z jejích dětí. Jsem zde tak šťastný. Doufám, že se opět vrátím, abych se obnovil. Přijelo nás 42 ve skupině se třemi kněžími a dvěma řeholními sestrami. Všichni, kteří jsou zde jsou z Nigerie, kromě těch dvou z Ghany, ale všichni jsme přijeli z Londýna“. Říká otec Richard, který dodává, že o Medžugorji ví už velmi dlouho: „Slyšel jsem, že je to místo na kterém se Panna Maria zjevila, aby dávala poselství. A poselství Panny Marie je poselství obrácení, změny způsobu myšlení. A tady vidíme, že je tolik zpovědnic, kde se zpovídá v různých jazycích. Rodiny se usmiřují, mužové se usmiřují se svými ženami. Děti se usmiřují s rodiči. Někteří lidé mi říkali, že po zpovědi zde promění svůj život, a to je tak dojemné. Medžugorje je nadějí pro budoucnost světa“.

A tak to jde po popořadě. Každé setkání je nové svědectví milosti, která se přes jedenatřicetroků vylévá skrze Medžugorje do celého světa.

Medžugorští poutníci - 28.08.2012

Roberta Brusić a Boris Peterlin, pracovníci chorvatské Charity, navštívili Medžugorje. Roberta říká, že první setkání s Medžugorjem nastalo bezprostředně po skončení války v Chorvatsku, ale pravé setkání s Pannou Marií a touha po tomto místě přišlo až doba uzrála. "Tehdy Pán vykonal změnu v mém životě a nastalo setkání s živým Bohem a Matkou', zdůrazňuje Roberta. Když mluví o plodech, které dává Medžugorje, Roberta dodává, že na počátku bylo veliké nadšení, takové, že si přála trvale zůstat v tomto místě, ale jak člověk roste a uzrává ve víře snadněji se loučí s tímto místem a je si vědom, že to co zažil nosí v sobě a že Medžugorje není jen fyzický, zeměpisný pojem, ale žije v nás, v našem každodenním životě.“ „Ale touha po Medžugorji je tu stále, ale i jistota, že se sem budeš moci vrátit, a to s nadějí a modlitbou, že ti tvoji za které se modlíš jednoho dne podle Božích plánů sem přijdou nebo ty jim budeš moci svědčit o Medžugorji, aby se i oni vydali na pouť“ říká Roberta Brusić. Boris Peterlin si připoměl dobu před třiceti lety, jak se tehdy mluvilo o medžugorských událostech. Poslouchal co tehdy lidé vyprávěli, viděli, zažili, to byl počátek. Potom následovalo dlouhé období ve kterém nepřijížděl a první osobní setkání s tímto místem měl před sedmi roky. "Z Kaštela jsem se jedno léto s manželkou vydal sem, přijeli jsme na jeden den. Když jsme přijeli znovu rozhodli jsme se zůstat dva dny. Tak, že dosud jsme už v Medžugorji byli čtyřikrát", říká Boris. A když mluví o zážitcích z poutě, zdůrazňuje, že každý poutník si myslí, že je mimořádný, a opět při příchodu na toto místo všichni chápeme, že jsem stejní, protože přicházíme na místo, kde se spojuje nebe a země.

Z Bergam pěšky do Medžugorje - 31.8.2012

Ve čtvrtek, 30. srpna po téměř měsíčním pěším putování z italského Bergam, šťastně přišli do Medžugorje poutníci, bratří Franco a Sergio Valoti. I když jsou již v sedmém desetiletí života, s Boží pomocí, šťastně ušli cestu dlouhou 1050 kilometrů. Záměrem jejich poutě bylo projít duchovní cestu, cestu duchovního obrácení. Svědčili nám o tom, že lidé se kterými se setkali na této pouti jsou mnohem lepší než jaké ukazují v televizi. Dělali si čas, aby je vyslechli, nabízeli jim ubytování, jídlo a pití, všechno co jim umožnilo, aby uskutečnili tuto pouť. Na pouti byly chvíle ticha, ale i chvíle intenzivní modlitby, za Církev, papeže, kněze a rodinu: manželku, děti a vnoučata. Na počátku byli nejistí jestli dosáhnou úspěch na této pouti, ale Bůh se o vše postaral. Tak že vše prošlo v nejlepším pořádku. Mají záměr v několika nadcházejících letech, pokud jim zdraví dovolí, vykonat pěší pouť do Jeruzaléma.

Stipe Pletikosa : "Međugorje mi vrátilo víru v život"

Velmi rád jezdím do Medžugorje. Prvně jsem pocítil potřebu jít tam před osmi roky, když jsem pocítil první veliké zklamání z fotbalu. Zvláště, když se mi naskytla první veliká příležitost transferu, který nakonec selhal, pochopil jsem, že se tu skrývá i mnoho biznisu a lidské chamtivosti po penězích. Bylo to moje dorůstání ve kterém jsem začal chápat, že tento svět není až tak dokonalý, jak jsem si do té doby myslel. Úplně zlomený jsem pocítil neuvěřitelnou touhu po cestě do Medžugorje a na kopec zjevení. Odešel jsem na to místo a pocítil mír a útěchu. Pomodlil jsem se, koupil si trička s obrazem Panny Marie, která už dnes nosím pod dresem a znovu jsem začal hrát. Už v následujícím zápase jsem hrál jako znovuzrozený a svému Hajduku jsem získal vítězství v obraně. Teď chápu, když vrátím film zpět, že Bůh ode mne žádá, abych mu svojí hrou v terénu byl svědkem, aby každý člověk i v mém svědectví pocítil Boží lásku.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]