Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Aktuality z Medžugorje za měsíc listopad - prosinec 2011

Aktuality z Medžugorje za měsíc listopad - prosinec 2011

Letošní podzim se vyznačuje velkým množstvím poutníků

Informační kancelář zaznamenala skupiny poutníků z Koreje, Brazílie, Itálie, Rakouska, Německa, Kanady, Irska, USA, Anglie, Francie, Polska, Slovinska, Maďarska, Španělska, Libanonu, Rumunska, Austrálie, Slovenska, Belgie, Mexika, Argentiny a Portugalska. Podobně jako i srpen i letošní září bylo podle medžugorských statistik – zářím s největším množstvím návštěvnosti od začátku mariánských zjevení. V letošním září bylo podáno více než 300 000 svatých přijímání.

V množství poutníků v Medžugorji se redaktoři radiostanice Mir Medžugorje setkali i s Robertem Bignoliem, katolickým kantátorem z Itálie. Je držitelem pěti cen Unity Awards v Americe za současnou katolickou hudbu. Pro radiostanici mluvil o písních ve kterých šíří katolickou víru, dále o svém životě a o osobním zážitku víry a obrácení v Medžugorji v roce 1984. Narozen je v roce 1956, v malém místě v provincii Navari, v Itálii. Celé dětství prožil po nemocnicích a Domovech, protože byl syn matky samoživitelky a dítě se zvláštními potřebami.

"Můj život byl od počátku velmi težký. Provázela mne chudoba, nemoc, dospívání prožívané po domovech, chybná mladická rozhodnutí, falešná svoboda, požitky, které jsme hledali v drogách nebo liberální politice, svět divadla. Všechno to mi přineslo do života jen velkou opuštěnost a velikou prázdnotu. Odhalení víry mi pomohlo pochopit chyby a falešné ideologie, které jsem přijal. Moje proměna nastala díky Medžugorji. Panna Maria se dotkla mého srdce. A pomalu mne dovedla k Ježíšovi a On mne zase časem změnil i zevnitř i v mém každodenním životě.“ Zdůrazňuje zvláště, že objevil svět mladých lidí, který do té doby neznal ani nevěděl, že existuje. A to je svět zcela normálních mladých lidí, kteří se modlí, klanějí se Největější svátosti oltářní a radostně zpívají Bohu.

V Medžugorji ještě i začátkem listopadu bylo velké mnoštví poutníků

Medžugorje i během měsíce října navštívili poutníci ze všech zemí světa.

Podle počtu podaných svatých přijímání letošní říjen přesahuje loňský o více než sto tisíc. Kromě množství italských poutníků na konci října a v prvních dnech listopadu byly na Informačním úřadu přihlášené větší poutní skupiny z Brazílie, Hong-Kongu, Portugalska, Španělska, Slovinska, Slovenska, Německa, USA, Kanady, Francie, Anglie, Indie, Brazilie, Rumunska, Polska, Rakouska, Maďarska, Česka, Austrálie, Irska, Belgie a Chorvatska.

Vzhledem k tak velikému množství poutních skupin se celý večerní poutní liturgický program konal na vnějším oltáři za farním kostelem sv. Jakova – jako v létě.

11. výročí smrti fra Slavka Barbariće

V Medžugorji jsme si ve čtvrtek, 24. listopadu, připomínali 11. výročí smrti fra Slavka Barbariće. Večerní mši v medžugorském farním kostele za zesnulého fra Slavka vedl dr. fra Ivan Dugandžić v koncelebraci s 25 kněžími. Fra Ivan o fra Slavkovi kromě jiného řekl: ''Připomínáme si dnes 11. výročí smrti fra Slavka, františkána, kněze, který z nás všech působil v Medžugorji nejdéle a který byl nejpilnější ve službě poselstvím Panny Marie.

Fra Slavko nebyl jen učitel půstu a modlitby, ale pro všechny přesvědčivý příklad a podnět. On poutníky nenabádal, aby chodili na kopec zjevení a Križevac, on je tam vedl, šel před nimi. Proto si ho s hrdostí a vděčností připomínáme a prosíme Pána, aby mu vše vynahradil a byl mu odměnou. A na Križevaci byla toho dne vzpomínka na zesnulého fra Slavka. Ve 14 hodin byla Křížová cesta, kterou za účasti množství věřících vedl fra Danko Perutina. Majčino selo, které fra Slavko založil, si připomínalo svého zakladatele za přítomnosti bratří františkánů, řeolních sester, zaměstnanců i chovanců Majčina sela, členů komunity Milosrdný Otec a množství farníků a poutníků. Před shromážděnými modlitbu vedl fra Slaven Brekalo, a po modlitbě byla uspořádána výstava prací, které na téma Medžugorje, Majčina sela a osobnosti a díla Slavka Barbarića vytvořili chovanci Majčina sela.

Radiopostaja Mir Međugorje proslavlja 14. rođendan Radiostanice ''Mir'' Medžugorje si 25. listopadu 2011. připomněla 14. výročí svého založení. Protože výročí připadlo na pátek, kdy se ve farnosti Medžugorje pravidelně postí a koná křížová cesta na Križevac, ředitel, zaměstnanci, spolupracovníci a podepíratelé Radiostanice výročí oslavili právě touto pobožností. Modlitba křížové cesty ve společenství s farníky a poutníky začala na úpatí Križevaci ve 14 hodin.

Mimochodem, dnešní prostory Radiostanice ''Mir'' Medžugorje požehnal 7. listopadu r. 1997 msgr. Lazaro Perez, biskup z Mexika, a oficiální zahájení bylo 25. listopadu r.1997. Po počátečních přenosech modlitebního programu z medžugorského farního kostela sv. Jakova, se programové schéma postupně rozvíjelo a šířilo až k podobě současného čtyřiadvacetihodinového vysílání.

Advent v Medžugorji

V neděli 27. listopadu jsme vkročili do Adventu – období příprav na vánoce. V Medžugorji jsou v tomto obvykle klidnějším období, poutníci z USA, Portugalska, Koreje, Německa a Itálie. Krásné počasí přilákalo zvláště mnoho poutníků z Chorvatska a Bosny Hercegoviny. Od pondělí 28. října byly ve farnosti Medžugorje zahájeny jitřní mše svaté o narození Kristově. Každý den kromě neděle bude ve farním kostele jitřní mše svatá v 6 hodin. Ostatní modlitební program bude bezezměn.

Medžugorská statistika za měsíc listopad 2011, 1.12. 2011

Počet podaných svatých přijímání: 66 000 Počet koncelebrujících kněží: 1 348 (44 denně)

Setkání provinciálů a jejich definitorů z šesti provincií Jihosloveaské konference ministrů provincií OFM v Medžugorji, 30. listopadu a 1. prosince 2011

V Medžugorji se poprvé konalo setkání vedoucích osobností z šesti provincií Jihoslovanské konference ministrů provincií OFM. V době setkání, ktereému předsedal místní provinciál dr. fra Ivana Sesara, byli účastníci seznamováni se způsobem činnosti v jednotlivých správách provincie a vyměnili si zkušensoti. Dr. fra Nikola Vukoja, tajemník konference, přednesl k tématu svojí přednášku a návrhy na další práci. První den setkání se všihcni účastníci účastnili večerního modlitebního programu a eucharistické slavnosti ve farním kostele sv. Jakova při které kázal fra Nikola Vukoja. Druhý den setkání při práci ve skupinách účastníci hovořili o iniciativách n zkvalitnění bratrského života a poslání v provinciích, zvláště o spolupráci a solidaritě mezi jednotlivými provinciemi.

Na závěr po práci ve skupinách a po rozpravě v plénu, formulovali ůčastníci i některé konkrétní návrhy a závěry s cílem pozvedání kvality života a poslání asi 1250 františkánů v těchto oblastech (Slovinsko, Chorvatsko, Bosna-Hercegovina), které budou uskutečňovat výkonné orgány jednotlivých provincií a konferencí. Setkání bylo přínosné a důležité, protože všichni účastníci, aby se takovéto setkání, podle potřeby, konalo každoročně.

Slavnost Neposkvrněného početí Blahoslovené Panny Marie v Medžugorji, 8.12.2011

Ve čtvrtek, 8. prosince, se v Medžugorji i letos slavnostně slavila Slavnost Neposkvrněného početí Blahoslovené Panny Marie. Medžugorje kromě místních věřícících navštívili i poutníci z Německa, Rakouska, Itálie, Koreje, Španělska, Francie a USA. Slavilo se celkem 8 mší, z toho 4 v chorvatštině – v 6, 8, 11 a 18 hod. Před slavností Neposkvrněné se konal i seminář půstu, ticha a modlitby.

Bezprostředně před tímto seminářem se v tomtéž domě, Domus Pacis, konala Adventní duchovní obnova pro mladé ze Sarajeva. Duchovní obnovu vedl fra Danijel Rajić, duchovní asistent Framy Sarajevo, který s účastníky semináře, Vericom Kramer a Karolinou Barešić hovořil i ve vysílání radiostanice ''Mir'' Medžugorje. ''S námi přišli studenti pocházející z různých krajin, kteří studují v Sarajevu. Máme studenty z Dalmácie, Vojvodiny atd., dále jsou tu členové z Framy Sarajevo, kteří jsou angažováni v některých aktivitách v klášteře sv. Ante na Bistriku. ´Touto obnovou jsme se chtěli připravit na oslavy Vánoc' - řekl fra Danijel. Mladí se radují, že se mohli zúčastnit duchovní obnovy v Medžugorji. Verica, studentka dopravní fakulty v Sarajevu, řekla: ''Po mši svaté člověk cítí úlevu. Teď jsem znovuzrozená!“ Karolina je studentka novinářství: ''Mladí, kteří přijíždějí na Bistrik se těší ze společenství a modlitby, toto je pro nás příležitost, abychom se duchovně obnovili před Vánoci“.

V Medžugorji hostovalo Chorvatské lidové divadlo, 6.12.2011

V rámci turnaje po BiH, Chorvatské lidové divadlo z města Hvar hostovalo v sobotu 3. prosince 2011 v Medžugorji, kde v kostele sv. Jakova předvedlo představení s názvem "Prikazanje života svetog Lovrinca mučenika" /ze života svatého Lovrince mučedníka/ v dramaturgii a režii Marina Carića. Najvýznamější představení tohoto lidového divadla je uvedené představení, které je provedeno více než 200 krát. Milan Lakoš, tajemník divadla řekl, že se v roce 2011, rozhodli s církevním představením života sv. Lovrince, mučedníka navštívit Chorvaty v Bosně a Hercegovině, a turnaj zakončit v Medžugorji. V představení vystoupilo 22 herců. Mateřský dům Chorvatského lidového divadla je jedním z nejstarších divadel v Evropě (vystavěno v r. 1612).

(Jak hluboká myšlenka, v adventním období příprav na příchod Krista, v období, kdy opět umírají křesťanští mučedníci, v období, kdy Evropa ztrácí a odkládá své křesťanské kořeny... Bůh jistě odmění ty dobré záměry! Pozn. Překladatelky)

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]