Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Aktuality z Medžugorje za měsíc prosinec 2010

Aktuality z Medžugorje za měsíc prosinec 2010

Medžugorská statistika za měsíc listopad 2010

Počet podaných sv. přijímání : 50 600

Počet koncelebrujících kněží: 1 241 (41 denně)

Duchovní příprava na Vánoce v Medžugorji (13.12.2010)

I letos se medžugorská farnost připravuje na Vánoce Novénou, která začala ve středu 15. prosince. Každý den, kromě neděle, se ve farním kostele bude slavit jitřní mše svatá v 6 hodin ráno. Také je v těchto devíti dnech před Vánocemi společná modlitba růžence ve 14 hodin na Podbrdu. Večerní modlitebně liturgický program v kostele začíná jako jindy, v pravidelnou dobu v 17 hodin, modlitbou růžence a v 18 hodin je mše svatá. Svátost smíření je každý den od 5,30 do 7,30 a během večerního modlitebního programu. V neděli 19. prosince po večerní mši svaté bude ve velké Dvoraně farního úřadu představení „Vánoce u nás“, které připravují farníci.

Oslava Neposkvrněného početí Panny Marie (8.12.2010)

V Medžugorji byla ve středu 8. prosince slavnostně oslavena slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Jako při každém větším mariánském svátku byly v tomto světoznámém mariánském modlitebním místě četné poutní skupiny. Nejvíce jich bylo z Bosny Hercegoviny a Chorvatska. Dále z Itálie, Německa, Koreje, Francie, Anglie… menší skupiny z celého světa. – od Ameriky až po Japonsko. Mnozí kněží, jak je to zvykem, byli k dispozici pro svátost smíření. Slaveny byly tři mše v chorvatském jazyku, dvě italské a německá, korejská, francouzská a anglická mše.

Před slavností Neposkvrněného početí navštívila Medžugorje významná poutní skupina z Vukovaru, vedená farářem fra Ivicou Jagodićem a dr. Draženom Živićem, vedoucím oblastního centra Institutu společenských věd, Ivo Pilarem a prezidentem Matice chorvatské ve Vukovaru. Do Medžugorje s dalšími průvodci, přivezli tři skupiny dětí z Vukovaru: dětský sbor ‘’Glasnici sv. Bone’’, dětské amatérské divadlo ‘’Bonokaz’’ a mladou taneční skupinu. „Každé dítě si na Kopci zjevení našlo svůj kámen a v klidu se usadilo a modlilo se. To byl překrásný pohled“ – říkal farář fra Ivica. Dr. Živić dodává, jak „z Medžugorje vyzařuje zvláštní spiritualita, kterou je možná nejlépe cítit, když tu není velký počet lidí. A kdokoli přijde do Medžugorje, nese svůj nový kamínek v duchovním životě, který je potřeba zasadit. Spojenost s Matkou Boží, kterou je možné v Medžugorji nejlépe poznat a pocítit, spojila všechny naše kraje a zvláště ty, které trpěly. – Zdůraznil dr. Živić.

Papež při audienci pozdravil zvláště poutníky z Medžugorje (2.12.2010)

Vatikán, (IKA) - Na konci dnešní všeobecné audience, při pozdravech poutníkům v různých jazycích, oslovil papež shromážděné chorvatské poutníky: "Ze srdce zdravím všechny chorvatské poutníky, a zvláště věřící z farnosti Svatého Jakova z Medžugorje! Vaše pouť do Říma je součástí přípravy na Pánův příchod. Proto v naději buďte hlasateli Boží lásky ve svém národě. Buď pochválen Ježíš a Maria!"

Poutníci z Japonska v Medžugorji (11.12.2010)

V adventní době - příprav na Vánoce navštěvují Medžugorje četní poutníci. Maria Fujie Ito a Paulo Masanovi Yamasaki z Japonska přijeli na pouť do Medžugorje prvně. Cestovali 30 hodin, aby navštívili toto místo modlitby a usmíření.

Maria nám vyprávěla, že o Medžugorji slyšela již před dvaceti roky, ale kvůli pracovním povinnostem nemohla přijet dříve. Je velmi vděčná všem za pohostinnost a prohlásila: „Věřím v poselství Panny Marie, v její přítomnost i v to, co Ona říká. Až půjdu do důchodu, přijedu znovu. Tato pouť je pro mne krásná a veliká. Výstupy na Kopec zjevení a modlitba posvátného růžence… To je to, co moje srdce potřebuje, a jsem vděčná, že jsem tady. Do Medžugorje přivedu i další lidi z Japonska.“ Také Paulo slyšel o Medžugorji již před dvaceti roky a přečetl si i knihu o Medžugorji. Paulo kromě jiného řekl: „V Medžugorji je nedůležitější jádro katolické víry. Tady je to možné cítit, ale v Japonsku lidé už zapomněli podstatu naší víry.“

Setkání stipendistů (29.12.2010)

Tradiční výroční setkání stipendistů Sdružení "Fra Slavko Barbarić" se konalo ve středu, 29. prosince, v Medžugorji. Setkání bylo zahájeno ve 13 hodin mší svatou, kterou vedl prezident Sdružení dr. fra Miljenko Šteko. Po mši svaté studenty oslovil fra Karlo Lovrić, který kromě jiného mluvil o tom, jak je v tomto Sdružení známý člověk, fráter a kněz, dr. Fra Slavko Barbarić, který měl srdce pro potřeby mladých lidí a rozhodl se pro založení jednoho takovéhoto Sdružení, aby mohl pomoci mladým. „Nejsem si jist, jestli by fra Slavko měl takové srdce, kdyby se nebyl napájel u pramene víry a lásky v Ježíše Krista. Téměř 20 roků vyrůstal v Mariině škole modlitby a služby. Dnes ve fra Slavkově díle pokračují druzí, a vás, drazí studenti, tento fond může povzbudit, abyste vy jednou neuzavírali dveře tohoto fondu před těmi, kteří jsou hladoví a bosí. Zapiště se do Mariiny školy modlitby“, řekl fra Karlo.

Potom studenty pozdravil prezident fondu, fra Miljenko, který je vyzval, aby přistoupili k podpisům letošních dohod o stipendiích. V tomto roce Sdružení umožnilo 150 podpor a 61 stipendium nadaným studentům. Všechny vyzval, aby se aktivně podíleli na 20. výročí Sdružení, které se bude připomínat v roce 2011. Poděkoval členům Sdružení a četným dobrodincům, kteří i tohoto roku pomohli potřebným studentům.

Setkání bylo uzavřeno družením se při připraveném občerstvení a rozhovory studentů se členy Sdružení.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]