Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Aktuality z Medžugorje za měsíc září 2010

Aktuality z Medžugorje za měsíc září 2010

Medžugorská statistika za měsíc srpen 2010

Počet podaných svatých přijímání: 326 500

Počet koncelebrujících kněží: 7 742 (249 denně)

Zjevení pro vizionáře Ivana

V pondělí, 6. 9. se zjevila Panna Maria na Podbrdu u Modrého kříže pro vizionáře Ivana a jeho modlitební skupinu. Po zjevení vyprávěl Ivan o průběhu zjevení. Říkal, že to je to, co dokáže slovy vyjádřit.

I dnes večer se Panna Maria zjevila radostná a po obvyklém pozdravu: Pochválen buď Ježíš, drahé děti moje, začala hned mluvit dále a řekla toto poselství (není napsáno podle přesného záznamu, ale pouze z paměti):

"I dnes vás s radostí vyzývám, abyste přijímaly a žily má poselství. Žijte ta poselství, která jsem již dala, abych vám mohla dávat další. Drahé děti, jsem s vámi. Modlete se, abych vás mohla dále vést. Abych vás mohla vést ke svému Synu. I dnes vám děkuji, že jste přijaly mne i moje poselství. Děkuji vám.

Potom se Panna Maria modlila nad námi nadevšemi. Ivan jí doporučil nás všechny přítomné, naše rodiny, naše úmysly. Panna Maria všem požehnala a požehnala předměty, které jsme přinesli k požehnání. Požehnala zvláště nemocným. Potom se nad námi ještě modlila, rozloučila se a vzdálila se do nebe.

Biskup Hilarius Datus Lega navštívil Medžugorje

Biskup Hilarius Datus Lega, biskup diecéze Manokwari-Sorong, v Západní Papui, Indonézie navštívil Medžugorje prvně.

Na biskupa byl vysvěcen v roce 2003. Celý rok má velmi nabitý program, ale přesto přijal pozvání přátel, kteří se vypravovali na cestu do Evropy. O Medžugorji se dozvěděl na samotném počátku, domnívá se že to bylo již v roce 1981.

„Medžugorje je centrum světa. Středisko modlitby a míru“. Říká biskup Hilarius a dodává: „Lidé sem přicházejí, protože se Panna Maria skutečně zjevuje. Je to místo osvěžení, obnovy, počátku nového života. Medžugorje přitahuje mnohé lidi, uvědomuji si osobní vztah, toto je Boží dílo, které se projevuje prostřednictvím Matky Marie a vizionářů, všechno co vidím se mi velmi líbí. Bůh je stále aktivní, ať my to vidíme nebo ne. Boží slova je třeba hlásat přes hory i doly, všude“ Vzkazuje na závěr biskup Hilarius, který v Medžugorji pobyl tři dny.

Pozvánka na seminář manželských párů

Připomínáme vám, že
Jedenáctý mezinárodní seminář manželských párů v Medžugorji se bude konat od 29. září do 2. října 2010. Téma semináře je:

«...Láska nežádá svoje… » (1 Kor 13,5)

Program:

Středa, 29.září 2010
13. 00 Registrace účastníků
16. 00 Úvod do semináře
17. 00 Večerní modlitební program v kostele (růženec, mše svatá)
21.00 Klanění před Nejsvětější svátostí oltářní

Čtvrtek, 30. září 9. 00 Ranní modlitba
9. 30 Přednáška, rozhovor
12.00 Tiché klanění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
15. 00 Přednáška, rozhovor
17. 00 Večerní modlitební program v kostele (růženec, mše svatá, adorace)

Pátek, 1. října
6. 30 Modlitba na Križevaci
10. 00 Přednáška, rozhovor
12.00 Tiché klanění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
14. 00 Přednáška, rozhovor
16. 00 Příprava ke zpovědi před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
17. 00 Večerní modlitební program v kostele (růženec, mše svatá, klanění kříži)

Sobota, 2. října
7. 00 Modlitba na Kopci zjevení
10. 00 Přednáška, rozhovor
12. 00 Závěrečná mše svatá

Koordinátor semináře je fra Miljenko Šteko.

Přednášející na tomto semináři je fra Ante Vučković, ofm.
Narozen 1958 v Sinju jako první živé dítě početné rodiny. Je členem františkánské provincie Nejsvětějšího Vykupitele se sídlem ve Splitu. Klasické gymnázium a seminář dokončil v Sinju. Teologii studoval na Makarské a v Záhřebu. Na kněze je vysvěcen v roce 1983. Po službě kaplana v Metkovići a v Mnichově studoval filosofii v Mnichově a v Římě na papežské univerzitě Antonianum a na františkánské teologii na Makarské. Je profesorem Katolické bohoslovecké fakulty Univerzity ve Splitu a přednáší i na filosofické sekci téže univerzity. Vede duchovní cvičení, semináře a duchovní obnovy. Je duchovní vůdce a poradce. Zveřejnil několik knih. Publikuje i v odborných a populárních časopisech.

Seminář se bude konat v hale „Dvorana“ za kostelem. Příspěvek na výdaje semináře je 40 € za jeden manželský pár. Přihlásit se můžete e-mailem: The email is protected against spambots. You have to enable javascript to see it. , The email is protected against spambots. You have to enable javascript to see it. nebo SMSkou 0038763344671. Monika Štampfelová zařídí ubytování, případně i dopravu

Mladí františkáni složili své sliby v Medžugorji

V neděli 26. září 2010 v kostele sv. Jakova v Medžugorji při mši svaté v 18 hodin, trojice bratří františkánů fra Damjan Perić, fra Tihomir Bazina a fra Dalibor Milas, složila své slavnostní sliby za přítomnosti velkého množství věřících a františkánských spolubratrů.

Mše svatá byla zahájena slavnostním procesím, v jehož čele byl nesen kříž Kristův.

Mši svaté předsedal provinciál fra Ivan Sesar za koncelebrace s medžugorským farářem fra Petarem Vlašićem a mistrem bohoslovců fra Ljubem Kurtovićem a asi 50 dalšími kněžími, z nichž 20 bylo z naší Provincie.

Liturgická čtení četli samotní oslavenci. Po zpěvu Evangelia následovalo vyzvání kandidátů ke slavnostnímu složení slibu a jejich odpověď: „Zde jsem!“ Kandidáty povolal jejich mistr fra Ljubo Kurtović.

Potom se k slibujícím a ke všem přítomným obrátil provinciál se svojí homílií ve které zdůrazňoval radost z trojice bratří a jejich rozhodnutí a odvahy v této době ochabující vytrvalosti skládají své celoživotní sliby. „Svými slavnostními sliby na sebe berete závazek každý den se znovu odevzdávat Ježíšovi. Každý den znovu opouštět své sítě, jako ti rybáři u Galilejského moře, zříkat se sebe sama a především, každý den znovu brát svůj kříž a následovat Ježíše.“

Po homilii následoval obřad skládání slibů, který spočívá v kladení dotazů slibujícím, litanie obřadu skládání řeholních slibů a slavnostního požehnání slibujících bratří. Po složení slibů přítomní bratři blahopřáli těmto mladým spolubratřím.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]