Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Medjugorje Mladifest 2008

Medjugorje Mladifest 2008

Devatenáctý medžugorský mezinárodní festival mládeže

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

V Medžugorji se od 1. do 6. srpna 2008 konalo Devatenácté mezinárodní modlitební setkání mládeže pod názvem „Přijmete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky“.

Program byl zahájen v pátek 1. srpna v 18 hodin modlitbou růžence v různých jazycích. Ráz zahájení Festivalu vtiskla úvodní řeč medžugorského faráře fra Petra Vlašiće po které následovaly zdravice mladých mladým z 60 zemí všech kontinentů. Mši svatou vedl hercegovinský františkánský provinciál dr. fra Ivan Sesar za koncelebrace více než 300 kněží.

Po mši svaté byla hodinová adorace, kterou vedl fra Danko Perutina a potom následovalo představení komunity „Milosrdný Otec“ z Majčina Sela. Předvedli scénické představení o tom jak jim komunita pomohla, aby se vysvobodili ze závislosti, a potom jeden manželský pár vyprávěl své životní svědectví. Komunitu „Milosrdný Otec“, kterou založil zesnulý fra Slavko Barbarić, který je současně i iniciátorem medžugorských festivalů mládeže uvedl fra Svetozar Kraljević, ředitel „Majčina Sela“. Program prvního večera byl ukončen ve 23 hodin.

V sobotu 2. srpna byl program zahájen v 9 hod. modlitbou, kterou vedli mladí medžugorští farníci. První dopoledne si účastníci Festivalu vyslechli tři přednášky.

Známý maďarský herec, držitel mnoha cen Eperjes Karoly mluvil o úloze víry a modlitby ve svém životě. Vizionářka Vicka Ivanković svědčila o svých setkáních s Pannou Marií a o tom, co Panna Maria od nás žádá a očekává Mons. Sigallini, biskup Palestriny u Říma, který se aktivně podílí na organizaci Světových dnů mládeže, přednesl katechezi na téma: „Přijmete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky“ Sk 1,8.

Odpoledne Roland Patzleiner z Itálie svědčil o svém obrácení a povolání k zasvěcenému životu za které vděčí Medžugorji. Jakov Čolo se s mladými podělil o své zkušenosti s mariánskými zjeveními a důležité místo, které víra a modlitba zaujímají v jeho osobním životě a v životě jeho rodiny. Stefan Neubacher z Německa podal své svědectví o tom, jak mu modlitba, kterou nalezl v Medžugorji pomohla, aby si uspořádal svůj životní žebříček hodnot. Zúčastnil se televizní show „Německo hledá superstar“ a dostal se mezi 20 nejlepších a potom vypadl… Dnes pracuje pro německé katolické rádio Horeb jako vedoucí marketingu.

V sobotu večer vedl adoraci na vnějším oltáři fra Tomislav Pervan. Po skončení tohoto klanění byla Nejsvětější svátost vystavena v kostele pro tichou adoraci až do rána.

V neděli 3. srpna dopoledne se slavily mše svaté v různých národních jazycích. V programu Festivalu mládeže se pokračovalo odpoledne, kdy mluvil Hubert Liebherr z Německa, člen velké podnikatelské rodiny, která zaměstnává několik desetitisíc pracovníků. Svědčil o tom, že dostal radikální povolání opustit svoji práci a věnovat se šíření poselství ve světě. Dnes vede největší Informační centrum pro šíření poselství v německy mluvících oblastech a šíří svědectví do celého světa. Dále mládež oslovil i francouzský kněz o. Rene Luc. Ten nepoznal vlastního otce. Nevlastní otec byl kriminálník, který zemřel před jeho očima. Bůh ho zachránil. Založil první křesťanskou rockovou skupinu ve Francii a potom se stal knězem. Dnes vede jednu farnost a deset dnů každý měsíc věnuje kázání, zvláště pro mladé, a to převážně ve Francii.

V neděli večer po mši svaté se konalo dvouhodinové procesí farností. V čele procesí šli kněží a mladí z celého světa, kteří nesli louče, vlajky a tabulky se jmény svých zemí, a tak procesí obcházelo celou farnost modlíc se Růženec a zpívajíc. K procesí se připojila i vizionářka Vicka. Procesí bylo zakončeno požehnáním Nejsvětější svátostí na vnějším oltáři za farním kostelem.

V pondělí 4. srpna po ranní modlitbě, kterou vedli medžugorští členové františkánské mládeže oslovila mladé sestra Elvíra a mladí z komunity Cenacolo, manželské páry a jeden kněz vysvěcený pro komunitu.

Odpoledne mluvila Jelena Vasilj – Valente. Mluvila o tom, jak nás Panna Maria uvádí do hlubiny vnitřní modlitby srdcem. Jelena studovala teologii, aby se snažila rozumem domyslit, jak Bůh působil v její duši… Je vdaná a má čtyři děti.
Dále k mladým promluvila i Ana Marija Večej z Maďarska, která z Budapeště putovala do Medžugorje pěšky. Stejně putovala i do Compostelly. Marija Pavlović- Lunetti, jejímž prostřednictvím dává Panna Maria měsíční poselství, hovořila o 27 letech každodenních setkání s Pannou Marií. Zdůraznila jak je nám Panna Maria blízko, jak nás zná a že má úctu k naší svobodě.
Bratr John-Paul Mary, řeholník z komunity svatého Jana z Francie, kdysi známý jako Paddy Kelly, prvně od svého vstupu do komunity podával svědectví na veřejnosti o tom jak z velkého showbussinessu přešel do života kontemplativní modlitby. Na závěr svého svědectví vzal do rukou kytaru a zazpíval jednu duchovní píseň.

V pondělí večer členové Komunity Cenacolo předvedli představení „Nebojte se!“

V úterý 5. srpna mladé oslovila vizionářka Mirjana Dragičević-Soldo. Prohlásila, že všichni - jak věřící tak nevěřící – jsou Boží děti, a nevěřící, že jsou ve skutečnosti ti, kteří ještě neznají Boží lásku, a že je třeba se za ně mnoho modlit.
Bratr John-Paul Mary přednesl druhou část svého svědectví, a za pomoci jednoho bratra ze své komunity zazpíval další píseň.
O. Mike Leithner z USA vyprávěl o tom, jak se ze všech sil vzpíral povolání ke kněžství a dnes je z něj šťastný kněz.
Silva a Ivo Vrdoljak, hagioterapeuti a členové komunity „Molitva i Riječ“, uváděli mladé do meditace. Marija Husar, kdysi zpěvačka populární skupiny „Divas“, která je dnes sólistkou, vyprávěla svůj životní příběh a co pro ni znamená Bůh. O. Joerg Müller, kněz řeholník a psychoterapeut z Německa, humorným způsobem mladým předal několik důležitých životních poselství. Fra Ivan Matić, chorvatský františkán žijící v Římě, který je zodpovědný za Framu a za třetí řád svatého Františka po celém světě, přinesl pozdravy mladých lidí, kteří byli před několika dny shromážděni na setkání mládeže s papežem v Austrálii.

Poslední večer Mladifestu končil klaněním Nejsvětější svátosti oltářní po kterém následovalo rozloučení písní.
Frekvence pro simultánní tlumočení utichly, tlumočníci přišli k oltáři a mladí mohli vidět ty, kdo pro ně od rána do půlnoci tlumočili do patnácti jazyků… Když utichla hudba, vydali se mladí na Križevac, kde byla ve středu, 6. srpna – ve svátek Proměnění Páně – slavena závěrečná mše svatá.

Festival hudebně doprovázel mezinárodní sbor a orchestr pod vedením Prof. Martina Pere Borase. V orchestru spolupracovalo devadesát mladých z 21 zemí.

Radio Maria z Rakouska přenášelo celý program simultánně tlumočený do Němčiny. Festival byl v přímém přenosu přenášen v německém jazyce i internetem (www.kath.net i www.kathtube.org). Tímto způsobem se letošního festivalu mládeže v Medžugorji účastnilo ještě dalších přibližně 45 000 lidí. Mexická katolická televize Maria Vision také natáčela letošní Mladifest a Radiostanice Mir Medjugorje přenášela program na svých frekvencích.

Po celou dobu festivalu od úsvitu dlouho do noci byly stovky kněží k dispozici mladým pro svátost smíření.

Některé statistické údaje z Festivalu mládeže v Medžugorji

  • Programu se účastnili mladí z 60 zemí: Argentiny, Austrálie, Rakouska, Belgie, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Kanady, Číny, Columbie, Chorvatska, České Republiky, Dánska, DR Konga, Anglie, Francie, Německa, Guadeloupe, Hondurasu, Hong Kongu, Maďarska, Indie, Irska, Itálie, Reunionu, Litvy, Libanonu, Lichnštejnska, Lotyšska, Keny, Kosova, Macedonie, Malawi, Malty, Martinique, Mexika, Holandska, Holandských Antil, Nigerie, Norska, Panamy, Polska, Portugalska, Puerto Rica, Rumunska, Ruska, Skotska, Srbska, Slovenska, Slovinska, Jižní Korey, Španělska, Sri Lanky, Švýcarska, Trinidadu a Tobaga, Ukrajiny, Urugwaye, USA, Venezuely, Vietnamu.
  • Růženec a přímluvy byly v 27 jazycích: arabsky, česky, anglicky, francouzsky, hebrejsky, chorvatsky, čínsky, korejsky, latinsky, litevsky, lotyšsky, maďarsky, makedonsky, malayalamsky, maltézsky, holandsky, německy, polsky, portugalsky, rumunsky, rusky, slovensky, slovinsky, srbsky, španělsky, italsky, ukrajinsky.
  • 22 tlumočníků simultánně tlumočilo z chorvatštiny do 15 jazyků: angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, polštiny, češtiny, slovenštiny, ruštiny, maďarštiny, rumunštiny, korejštiny, arabštiny, čínštiny, slovinštiny.
  • Během Festivalu mládeže denně při večerních mších svatých koncelebrovalo přibližně 375 kněží.
  • Denně bylo při mši podáno více než 20 000 sv. přijímání.
 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]