Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Výklad symboliky logotypu Festivalu mládeže v Medžugorji, 1. - 6. 08. 2008

Výklad symboliky logotypu Festivalu mládeže v Medžugorji, 1. - 6. 08. 2008

Other languages: English, Čeština

Tématem letošního festivalu mladých je „Přijmete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mými svědky.“ - Sk 1,8

Mladifest Logo 2008Mladifest Logo 2008

Logotyp tvoří čtyři elementy:

1. Holubice - symbol Ducha Svatého

Duch Svatý se Evangeliích projevoval v podobě Holubice při Ježíšově křtu v Jordánu. Evangelista Matouš nám o tom zaznamenal: «Hned po křtu vystoupil Ježíš z vody, a hle! Otevřela se nebesa a uviděl Ducha Božího, jak sestupuje jako Holubice a sestupuje na Něj“ (Mt 3,16). Podobně se o tom vyjadřují (1,10), Lukáš (3,21-22) a Jan (1,32).

Duch Svatý svojí milostí probouzí naši víru a utváří nová život, který spočívá v „poznání Otce a toho, kterého On poslal, Ježíše Krista.“ Duch Svatý nás osvěcuje, přebývá v nás jako v chrámě, posvěcuje nás, abychom byli příbytek a vše vytváří nové. Duch svatý utváří Církev v srdcích lidí probouzí víru v Ježíše Krista, podle jeho slov je shromažďuje do společenství.

2. Blahoslavená Panna Maria

Ježíš nám svěřil svoji Matku Marii, jako zvláštní dar své lásky slovy: „Ženo, hle Syn Tvůj“ a Janovi řekl „Hle Matka Tvá“ (J 19,26) a tak nás všechny svěřil Matce Marii. Maria je Matkou Církve a Matkou naší. Maria se v Medžugorje představila jako Královna míru

3. Kostel

Kostel je místem, kde se odvíjí celý svátostný život. svátosti jsou činorodá znamení milosti ustanovené od Krista a svěřené Církvi, kterými se nám uděluje božský život (KKC 1131). Ty kteří ho přijímají Duch svatý uzdravuje a proměňuje a připodobňuje je Synu Božímu.

4. Mladí

V Medžugorji je jasně vidět, zvláště na Festivalu mladých, že je Církev skutečně snoubenka: mladí, krásná a rozdováděná. Sedm mladých kteří se drží za ruce představuje Církev z celého světa sjednocené v Duchu Svatém.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]