Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » Dvanáctý mezinárodní kněžský seminář v Medžugorji

Dvanáctý mezinárodní kněžský seminář v Medžugorji

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

„S Marií v očekávání Ducha Svatého“

Dvanáctý mezinárodní kněžský seminář se konal v Medžugorji od 2. do 7. července 2007. Tématem semináře bylo: „S Marií v očekávání Ducha Svatého“.

Jako přednášející tohoto semináře byl ohlášen Raniero Cantalamessa, papežův kazatel, který vzhledem k nově vzniklým okolnostem nemohl přijet. Místo něj tato duchovní cvičení vedl Prof. Dr. Tomislav Ivančić (*r. 1938) – bývalý děkan Katolické teologické fakulty v Záhřebu, současný předseda Institutu fundamentální teologie, zakladatel společenství „Modlitba a Slovo“ a centra pro duchovní pomoc v Záhřebu, kde se používá hagioterapie (léčení svatým), zakladatel školy pro reavengalizaci a Školy pro hagioterapii.

Během celého semináře byl přítomen Mons. Sebastian Thekethecheril, biskup diecéze Vijayapuram (Indie), který se účastnil i koncelebrací při večerních mších svatých.

Každý den zahajovala program semináře společná ranní modlitba v latinském jazyce a klanění Nejsvětější svátosti oltářní, kterou animoval fra Ljubo Kurtović. Potom následovala přednáška prof. Dr. Tomislava Ivančiće. Během odpoledního odpočinku mohli kněží zůstat na tichou adoraci. Odpolední program se skládal z přednášky po které se kněží účastnili večerního modlitebního programu i nočního modlitebního programu ve farním kostele.

Během semináře vystoupili kněží společně na kopec zjevení, kde se modlili růženec, společně vystoupili na Križevac, modlili se křížovou cestu po které měli příležitost ke zpovědi. Poslední den se ranní modlitba konala na hrobě fra Slavka Barbariće, medžugorského kaplana, který založil tradici těchto seminářů.

Seminář byl z chorvatského jazyka tlumočen simultánně do devíti jazyků; angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, španělštiny, polštiny, slovenštiny, ruštiny a maďarštiny. Přednášky v přímém přenosu vysílalo Radio Maria pro Rakousko a Jižní Tyrolsko. Kněží byli zdarma hoštěni v rodinách farníků a do semináře byly zapojeny i různé medžugorské organizace a mírová centra po celém světě tím, že finančně pomohli těm pro které bylo těžké nastřádat potřebné prostředky na cestu.

Dojmy účastníků

„Já mám velmi pozitivní dojmy. Samotný duch Medžugorje přitahuje. Já jsem přijel, abych se tady setkal s kněžími z celého světa. Abych zažil společenství, spojení s Kristem bez ohledu na nejrůznější místa na kterých žijeme a nejrůznější služby, které konáme. Jsme tady společně, jsme Kristovi, Mariiny jsme, přišli jsme povzbudit jedni druhé a jít kupředu.“

- „Přijít do Medžugorje to je jako přijít do ráje. Pro mne je nejkrásnější klanění.“

- „Já jsem poprvé na těchto duchovních cvičeních a v Medžugorji potřetí. Poprvé nyní z osobního vnitřního přesvědčení říkám: Panna Maria se zde skutečně zjevuje. Tady je opravdu svaté místo, kde jak víme, se nebe dotýká země skrze Matku Boží. To mi letos poprvé začalo být jasné a stalo se to mým osobním přesvědčením. Dříve jsem věřil tomu co o tom vyprávějí druzí, ale pro mne to tak zajímavé nebylo. Potom co jsem došel k tomu přesvědčení, začal jsem prvně číst poselství s plným vědomím, zvláště poselství pro vizionářku Mirjanu z druhého dne v měsíci.

To mne neuvěřitelně dojalo, protože jsem prvně slyšel, že se v nějakém poselství mluví o něze, o Mariině něze, o Ježíšově něze. Při duchovních cvičeních o tom o. Ivančić mluvil velmi obšírně a já jsem si řekl: to se dobře doplňuje. Já patřím k hnutí Fokolar, nejsme nijak zvlášť vázáni na Medžugorje, i když si říkáme „Dílo Mariino“ a chceme v celém životě být jako Maria. Až dosud mi nebylo jasné jak to spojovat s Medžugorjem, ale myslím, že teď jsem to pochopil."

- Já jsem v Medžugorji poprvé. Přijel jsem, protože jsem viděl mnoho plodů. Jedna věc mi vždycky trochu vadila. Zdálo se mi, že tady v Medžugorji Panna Maria mnoho mluví. Ale když jsem viděl plody, řekl jsem si: Půjdu se tam podívat. Jsem velmi spokojený. Je tu velký pokoj a je tu krásně. Věřím, že přijdu znovu. Duchovní cvičení byla velmi kvalitní a v duchu modlitby. Velmi mne oslovují večerní adorace, jsou velmi prosté. Co se tady žije je pravdivé a velmi hluboké. Jsem velmi spokojený.“

_ „Já jsem přijel, protože mne Panna Maria nějak polapila do svých sítí. Ne do pasti, ale do sítě. Již dlouho jsem mluvil o tom, že se pojedu podívat, abych věděl, co je to to Medžugorje. Jedna moje farnice, které jsem řekl, aby mi přinesla nějakou brožurku z Medžugorje se nedávno vrátila a přinesla mi list ve kterém bylo oznamováno, že se konají v Medžugorji duchovní cvičení pro kněze, která má vést Raniero Cantalamessa. Cantalamessa tu není, ale já jsem v Medžugorji a vím, že nás Panna Maria zde zahrnuje milostmi svého Syna. Minulý týden tady byla jiná moje farnice. Ta opustila víru i Církev a v Medžugorji znovu nalezla Pána. A tak možná i já se hlouběji setkám s Pánem.“ Překvapila mne změna hlavního kazatele, ale vidím v tom působení Ducha svatého, který rád míchá naše plány. Při těchto duchovních cvičeních jsem pochopil, že není potřeba se nejdříve snažit zachraňovat své farníky, ale sebe sama. Jestli se já posvěcuji, oni mne budou následovat.“ „Já jsem už potřetí na tomto semináři pro kněze. Je mi velmi milé, že přednáší Tomislav Ivančić. Měl jsem příležitost ho poslouchat již před třemi roky. Ten jeho seminář mi pomohl změnit život. Doufám, že i letos Bůh promluví nějakým zvláštním způsobem. To, že je zde prof. Ivančić to je odpověď na moje modlitby.“

- Seminář se mi velmi líbí. Chtěl jsem přijet na duchovní cvičení pro kněze již vloni, ale nemohl jsem. Každý rok přijíždím dvakrát třikrát do Medžugorje, abych se tu sám modlil. Jsem zde rád sám a prožívám Mariinu přítomnost. Byl jsem tady třicetkrát a z toho jen pětkrát, šestkrát se skupinami poutníků. Přivedl jsem sem i svého biskupa. Nevím, jak by to vypadalo, kdyby byl přišel nějaký jiný přednášející. Tohle je perfektní! Prof. Ivančić se zabývá velmi zajímavými otázkami. Dává správné odpovědi na mnoho soudobých otázek. Jsem šťastný, že jsem tady.“

- „Líbí se mi, že prof. Ivančić mluví o člověku obecně. Naše kněžské povolání je univerzální pro celý svět.“

- „Poslední tři roky jsem už pravidelně zde na kněžském semináři. Je tady intenzivní duchovní ovzduší. Modlitba je tu velmi silná, je silně cítit Boží přítomnost."

- "Eucharistické slavnosti a bohoslužby mne dojímají. Doufám, že to všechno přinese plody až se vrátím domů. Děkuji Bohu, že jsem měl možnost být zde.“

- Přednášky stále odeznívají v mém srdci, zvláště ústřední důležitost našeho vztahu s Ježíšem, který je potřeba stále prohlubovat. Potřeba, aby kněz byl obraz Krista. Lidé potřebují Ježíše a ne naše řeči.“ - Přednášející nám vyprávěl o Ježíšovi a o Církvi. Přijíždím každým rokem na tato duchovní cvičení. Jsem člen komunity „Matka míru“, která byla založená před 15 roky v Belgii. Letos získáme uznání od našeho biskupa jako řeholní kongregace. Na Nanebevzetí Panny Marie budeme moci prvně skládat věčné sliby a já 6. října, v předvečer svátku Panny Marie růžencové, budu moci přijmout kněžské svěcení.“

- Já jsem v Římě studoval patrologiii a teď jsem ve službě v Itálii. Tam jsem slyšel o těchto duchovních cvičeních a rozhodl jsem se přijít. Tato duchovní cvičení zpracovávají velmi dobrá témata pokorným způsobem. Kázání je kontemplativní. Je zřejmé, že kazatel je člověk, který má zkušenosti s modlitbou i s kontemplací. Když mluví o Bohu, o lásce k Bohu, je vidět, že žije to co říká. Setkal se s Bohem v modlitbě. To mne nejvíce oslovilo. Stejně tak nám řekl, že mi katoličtí kněží máme odpovědi na otázky, která klade svět, ale ty odpovědi nevycházejí z nás, ale od Ježíše, který je Bůh a člověk. Na nás je, abychom ty odpovědi dávali světu, který hledá na všech stranách, v jiných náboženstvích. A my odpovědi máme.“

- „Jsem tu potřetí. Toto jsou mimořádná duchovní cvičení, velmi důležitá, pomáhají nám v duchovním růstu, v našem duchovním životě a v naší pastorační práci.“

- Já jsem vnější spolupracovník Radia Maria. Již několik roků naše radio přenáší Festival mladých a kněžský seminář z Medžugorje pro Rakousko a Jižní Tyrolsko. Je to překrásný úkol tímto způsobem šířit Boží slávu a být ve službě Matky Boží.“

- „Před dvěma roky jsem byl na mezinárodních duchovních cvičeních v Arsu, kde působil známý arsský farář, to mne povzbudilo, abych přišel i do Medžugorje. Tady kněz získává mimořádný vjem Církve. Tady opravdu zažíváme univerzální katolickou Církev a její různorodost, všichni žijeme stejně i když pocházíme z tolika různých kultur.“

Kněžského semináře v Medžugorji se účastnili kněží z následujících zemí:

Evropa: Rakousko, Belgie, Bělorusko, Bosna - Hercegovina, Čechy, Anglie, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Moldavie, Německo, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Skotsko, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina.
Asie: Azerbadžan, Indie, Kazachstan, Tajsko.
Severní Amerika: Kanada, USA.
Jižní Amerika: Argentina, Brazilie, Čile, Dominikánská republika, Kolumbie, Mexiko, Paragvaj, Peru, Nikaragua, Portoriko, Venezuela.
Afrika: Kamerun, Nigerija, La Reunion.
Austrálie

Mons. Sebastian Thekethecheril, biskup diecéze Vijayapuram (Kerala, Indie)

Sebastian Thekethecheril, bishop of the diocese Vijayapuram (India)Sebastian Thekethecheril, bishop of the diocese Vijayapuram (India)

“Dnes jsem slavil mši svatou v 10 hodin a řekl jsem, že toto je to nejkrásnější místo na světě, protože se zde zjevila Nejkrásnější Žena. A proč je Ona Nejkrásnější Žena? Protože počala nejkrásnější osobu – Ježíše Krista. A protože se zjevila zde, toto je nejkrásnější místo.

Já pocházím z Indie, z kraje Kerala. Je tam krásně. A já jsem přijel sem a říkám, že to tady je to nejkrásnější místo, protože tady se zjevila naše Panna Maria. Proč je tak krásná? Protože je plná milosti. A zde můžeme vidět milosti, zvláště v době těchto duchovních cvičení.

Tolik kněží... Přes 600 kněží, a já vidím, že jsou všichni šťastní. Proč? Jenom, když jsou lidé plní Ducha svatého mohou být šťastní i navenek. I já sám jsem to okusil.

Již roky jsem toužil se sem dostat. Měl jsem problémy s vízem, a teď jsem dostal víza na poslední chvíli a přijel jsem, a věřím, že už to samo o sobě je zázrak.“

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]