Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Články a aktuality » 25. výročí mariánských zjevení v Medžugorji

25. výročí mariánských zjevení v Medžugorji

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Hrvatski, Italiano

Dvacáté páté výročí mariánských zjevení v Medžugorji bylo slavnostně oslaveno v duchu vděčnosti za přijaté milosti.

Duchovní příprava – novéna

Duchovní přípravou na výročí byla novéna, kterou se na Podbrdu modlili farníci a poutníci z celého světa. Od 15. do 23. června se množství lidí ve dne i v noci scházelo na Kopci zjevení. Každé odpoledne se s medžugorskými františkány v 16. hodin modlili růženec. Též vizionáři vystupovali na kopec, aby se tam s věřícími modlili.

Duchovní přípravou na výročí byla novéna, kterou se na Podbrdu modlili farníci a poutníci z celého světa. Od 15. do 23. června se množství lidí ve dne i v noci scházelo na Kopci zjevení. Každé odpoledne se s medžugorskými františkány v 16. hodin modlili růženec. Též vizionáři vystupovali na kopec, aby se tam s věřícími modlili.

Během novény předsedali večerní mši svaté oba dva provinciálové z Bosny Hercegoviny: Fra Slavko Soldo, provinciál hercegovské františkánské provincie, Nanebevzetí Panny Marie a fra Mijo Džolan, provinciál Bosne Srebrene; dál tři bývalý medžugorští faráři: Fra Tomislav Pervan, fra Ivan Landeka a fra Branko Radoš a tři františkáni pocházející z Medžugorje: fra Jozo Vasilj, fra Mate Dragićević i fra Miro Šego.

Ve čtvrtek 22. června předsedal večerní mši svaté provinciál františkánské provincie Bosny Srebrené fra Mijo Džolan ze Sarajeva, a svým zpěvem mši provázel sbor „Libertas“ z Dubrovníka.

Novéna skončila v pátek 23. června slavnostní mší svatou v 19 hodin, které předsedal fra Branimir Musa za koncelebrace s fra Slavkem Soldem, provinciálem hercegovinské františkánské provincie Nanebevzetí Panny Marie, a medžugorským farářem fra ivanem Sesarem a dalšími 160 kněžími. Mši svatou zpěvem provázel dětský sbor farnosti Medžugorje „Golubiči mira“.

Po celou dobu novény se Ivan Dragićević a Marija Pavlović- Lunetti po večerní mši svaté předmodlovali Mariin chvalozpěv Magnifikat.

Pochod míru

Na svátek sv. Jana Křtitele se konal tradiční „Pochod míru“ od františkánského kláštera na Humci k medžugorskému farnímu kostelu. Pochod je spojený s kající modlitbou za mír, který se koná pravidelně již od roku 1992. Pochod byl zahájen modlitbou a požehnáním asi 3000 poutníků před františkánským klášterem na Humaci v 6 hodin ráno.

Po 4 hodinách chůze za křížem za modlitby růžence a zpěvu, vše pod silným červnovým sluncem, se v Medžugorji věřící shromáždili kolem desáté hodiny před kostelem ke krátké společné modlitbě, která skončila požehnáním s Nejsvětější svátostí oltářní. Pochod míru vedli fra Ljubo Kurtović a fra Bože Milić. Slavnostní závěrečné požehnání udělil fra Ivan Sesar, farář.

Vigilie

Mnoho zahraničních poutníků přijíždělo do Medžugorje postupně během celého uplynulého týdne a k nim se připojovali nesčetní domácí poutníci ve dnech bezprostředně předcházejících velké slavnosti, takže při večerní mši svaté v předvečer hlavní slavnosti se účastnilo asi 25 000 věřících. Eucharistické slavnosti předsedal dr. fra Ivan Dugandžić, OFM, profesor teologické fakulty v Záhřebu za koncelebrace s 252 kněžími. Po mši svaté od 21 do 22 hod. se konala příležitostná slavnostní děkovná modlitba, které se účastnili medžugorští vizionáři Ivanka Ivanković-Elez, Jakov Čolo, Mirjana Dragićević-Soldo, Marija Pavlović-Lunetti i Ivan Dragićević, dva medžugorské pěvecké sbory: velký farní sbor Královny Míru a dětský sbor Golubići mira pod vedením sestry Slavice Kožul.

Od 22 do 24 hod. bylo klanění před Nejsvětější svátostí oltářní, které vedl fra Ljubo Kurtović. O půlnoci, po požehnání, byla Nejsvětější svátost oltářní přenesena z vnějšího oltáře do kostela a výstav pokračoval až do páté hodiny ranní.

Po celou noc přicházeli do Medžugorje tisícovky poutníků z celé Bosny-Hercegoviny a Chorvatska, kteří na výročí tradičně přicházejí pěšky.

Výročí

Ve dnech 24. a 25. června desítky kněží neúnavně zpovídaly po celé dny jak ve zpovědnicích tak i na louce v blízkosti farního kostela. 25. června 2006, v den 25. výročí zjevení byly mše svaté v chorvatském jazyce slouženy v 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16 hod. Kromě toho se v dopoledních hodinách slavily mše svaté v 16 cizích jazycích.

Večerní modlitební program byl simultánně tlumočen do angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, polštiny, maďarštiny, korejštiny, arabštiny, španělštiny, portugalštiny, a češtiny, a klanění i do čínštiny, flámštiny, rumunštiny, ruštiny a slovenštiny.

Slavné děkovné večerní mši svaté předsedal prof. dr. Tomislav Ivančić, kanovník záhřebské Kapituly a profesor teologické fakulty v Záhřebu za koncelebrace 4 biskupů a tří františkánských provinciálů: Mons. Geevarghese Mar Divannasios Ottathengil, malankarský biskup diecéze Battery (Kerala, Indie), Mons. Roger Louis Kaffer, penzionovaný pomocný biskup Jolieta (Illinois, USA), Mons. Brendan Oliver Comiskey, SS.CC., penzionovaný biskup Fernsa (Irsko), Mons. Jérôme Gapangwa Nteziryayo, penzionovaný biskup Uvire (Kongo), fra Slavko Soldo, provinciál františkánské provincie Nanebevzetí Panny Marie (Mostar, Hercegovina), dr. fra Željko Tolić, provinciál františkánské provincie Nejsvětějšího Vykupitele (Split, Chorvatsko), a též dr. fra Josip Sopta, provinciál františkánské provincie sv. Jeronýma (Zadar, Chorvatsko). Koncelebrovalo 322 kněží.

Po mši svaté se konala stejná děkovná modlitba jako na vigilii.

24. a 25. června bylo podáno více než 50.000 sv. přijímání a kromě zahraničních kněží, kteří přijeli jako duchovní doprovod poutních skupin zpovídalo 70 místních kněží.

 

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]