Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Website Updates » Tháng Bảy, 2014

Medjugorje Website Updates by month Tháng Bảy, 2014

2/Tháng Bảy/2014 /  Section: Thông điệp Medjugorje - Category: Mirjana
Các con yêu dấu, Mẹ, là Mẹ của tất cả các con đã tụ họp về đây và là Mẹ của toàn thế giới, chúc lành cho các con với phúc lành Từ Mẫu và kêu gọi các con bắt đầu khởi sự trên con đường khiêm hạ. Con đường đó dẫn tới sự nhận biết tình yêu thương của Thánh Tử Mẹ. Thánh Tử Mẹ thì toàn năng, Ngài ở trong mọi sự. Nếu các con, các con của Mẹ ơi, không trở nên hiểu biết về điều này, rồi bóng tối/mù quáng chế ngự trong linh hồn các con. Chỉ khiêm hạ mới có thể chữa lành các con. Các con của Mẹ ơi, Mẹ đã luôn luôn sống một cách tự hạ, can đảm và trong sự cậy trông. Mẹ biết, Mẹ trở nên biết rõ rằng Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Thiên Chúa. Mẹ xin điều giống như thế nơi các con. Mẹ mong muốn cho tất cả các con ở với Mẹ trong nơi vĩnh cửu, bởi vì các con là một phần của Mẹ. Mẹ sẽ giúp các con trên con đường của các con. Tình yêu Mẹ sẽ bao bọc các con như một chiếc áo choàng và làm các con thành những tông đồ của ánh sáng Mẹ - của ánh sáng Thiên Chúa. Với tình yêu mà nó phát xuất từ sự khiêm hạ các con sẽ mang ánh sáng tới nơi đâu bóng tối/mù quáng chủ trị. Các con sẽ mang đến Thánh Tử Mẹ Đấng là ánh sáng của thế gian. Mẹ luôn luôn kề bên các mục tử của các con và Mẹ cầu nguyện để các ngài luôn luôn có thể là một mẫu gương khiêm hạ cho các con. Cám ơn các con.
6/Tháng Bảy/2014 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Other
Seers Search Inspiration Medjugorje Garabandal

By Marco Corvaglia

As it is known, the Great Sign (or Great Miracle, linked to the so-called Third Secret), vainly expected in Medjugorje for nearly 33 years, is undeniably inspired by the Great Miracle of Garabandal, where it was expected by 1964. In conjunction of it, according to the promise of the alleged Madonna of Garabandal, Joey Lomangino would have get back his eyes, that had been surgically removed.

On 18 June 2014, at the age of 83, Joey Lomangino has died. As it is obvious, he did not regain his sight and, moreover, in Garabandal no Great Miracle happened. Among the devotees of Medjugorje, those who love the truth can derive the consequences.

6/Tháng Bảy/2014 , Last update 8/Tháng Bảy/2014 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message July 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 luglio 2014
 • English - Message, July 2, 2014
 • Čeština - Poselství, 2. července 2014
 • Deutch - Botschaft 2. Juli 2014
 • Español - Mensaje, 2 de julio de 2014
 • Hrvatski - Poruka, 2. srpanj 2014.
 • Polski - Orędzie 2. lipiec 2014r
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. julho
 • Français - Message, 2. juillet 2014
 • Română - Mesaj din 2 iulie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. julij 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. júl 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Bảy 2014
 • Русский - Послание, 2 Июнь, 2014
 • Suomi - Viesti, 2.heinäkuu 2014
 • Kiswahili - Ujumbe, 2 Julai 2014
25/Tháng Bảy/2014 /  Section: Thông điệp Medjugorje - Category: Monthly Messages
Các con yêu dấu, Các con không ý thức về những ân sủng mà các con đang sống vào thời điểm này là thời gian Đấng Tối Cao đang ban những dấu chỉ cho các con để mở lòng ra và để hoán cải. Các con hãy trở về với Thiên Chúa và với sự cầu nguyện, và nguyện ước sự cầu nguyện bắt đầu thống trị trong tâm hồn, gia đình và cộng đoàn các con, để rồi Thánh Thần Chúa có thể hướng dẫn và tác động các con để mọi ngày rộng mở lòng hơn tới Thánh Ý Chúa và tới những hoạch định của Ngài cho mỗi người các con. Mẹ ở cùng các con và cùng với các thánh và thiên thần cầu bầu cho các con. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
27/Tháng Bảy/2014 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message July 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 luglio 2014
 • English - Message, July 25, 2014
 • Deutch - Botschaft 25. Juli 2014
 • Español - Mensaje, 25 de julio de 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. srpanj 2014.
 • Français - Message, 25. juillet 2014
 • Čeština - Poselství, 25. července 2014
 • Polski - Orędzie 25. lipiec 2014r
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. julho
 • Magyar - Üzenet, 2014.július 25
 • Slovenčina - Posolstvo 25. júl 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. julij 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Bảy 2014
 • Русский - Послание, 25 Июнь, 2014

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]