Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Website Updates » Tháng Sáu, 2014

Medjugorje Website Updates by month Tháng Sáu, 2014

2/Tháng Sáu/2014 /  Section: Thông điệp Medjugorje - Category: Mirjana
Các con yêu dấu, Me kêu gọi tất cả các con và nhận các con như con của Mẹ. Me cầu nguyện để các con có thể nhận Mẹ và yêu Mẹ như một Từ Mẫu. Mẹ đã hiệp nhất tất cả các con trong lòng Mẹ, Mẹ đã xuống ở giữa các con và Mẹ chúc lành cho các con. Mẹ biết rằng các con mong muốn sự ủi an và cậy trông nơi Mẹ bởi vì Mẹ yêu thương các con và cầu bầu cho các con. Mẹ xin các con hiệp nhất với Mẹ trong Thánh Tử Mẹ và là các tông đồ của Mẹ. Để cho các con có thể làm được như vậy, Mẹ kêu gọi các con, một lần nữa, tới sự yêu thương. Không có tình yêu nào mà không có sự cầu nguyện - không có lời cầu nguyện mà không có sự tha thứ; bởi vì yêu thương là cầu nguyện - tha thứ là yêu thương. Các con của Mẹ ơi, Thiện Chúa tạo dựng các con để yêu thương và yêu thương để mà tha thứ. Mọi lời cầu nguyện mà phát xuất từ yêu thương hiệp nhất các con với Thánh Tử Mẹ và Thánh Thần Chúa; và Chúa Thánh Thần rọi chiếu các con và làm các con thành những tông đồ của Mẹ - những tông đồ sẽ làm mọi sự họ làm vì danh Thiên Chúa. Họ sẽ cầu nguyện với công việc của mình và không chỉ bằng lời nói, bởi vì họ yêu Thánh Tử Mẹ và hiểu biết con đường chân lý mà nó dẫn tới đời sống trường sinh. Hãy cầu nguyện cho các mục tử của các con để các ngài luôn luôn hướng dẫn các con với một trái tim tinh tuyền trên con đường chân lý và yêu thương - con đường của Thánh Tử Mẹ. Cám ơn các con.
6/Tháng Sáu/2014 , Last update 19/Tháng Sáu/2014 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 2 2014
 • Italiano - Messaggio, 2 giugno 2014
 • English - Message, June 2, 2014
 • Čeština - Poselství, 2. června 2014
 • Español - Mensaje, 2 de junio de 2014
 • Français - Message, 2. juin 2014
 • Polski - Orędzie 2. czerwiec 2014r
 • Hrvatski - Poruka, 2. lipanj 2014.
 • Português - Mensagem, 2014.g. 2. junho
 • Română - Mesaj din 2 iunie 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 2. junij 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 2. jún 2014
 • Nederlands - Boodschap, 2 junho 2014
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 2.Tháng Sáu 2014
 • Русский - Послание, 2 Июнь, 2014
25/Tháng Sáu/2014 /  Section: Thông điệp Medjugorje - Category: Monthly Messages
Các con yêu dấu, Đấng Tối Cao đang ban cho Mẹ ân sủng để Mẹ vẫn có thể ở với các con và hướng dẫn các con trong lời cầu nguyện hướng về con đường bình an. Trái tim và linh hồn các con khát khao cho sự bình an và yêu thương, cho Thiên Chúa và hoan lạc của Ngài. Vì thế, các con nhỏ ơi, hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và trong sự cầu nguyện các con sẽ khám phá ra sự khôn ngoan của cuộc sống. Mẹ chúc lành cho tất cả các con và cầu bầu cho mỗi người các con trước nhan Thánh Tử Giêsu của Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.
28/Tháng Sáu/2014 , Originally published 10/Tháng Ba/2008 /  Section: Medjugorje News & Articles - Category: Testimonies

By Michael H. Brown

In May of 1988, when I first went to Medjugorje, the famed apparition site, I was furious.

The first morning there, I was convinced it was a case of mass hysteria.

As a journalist I was geared to observe circumstances, and what I saw concerned me greatly.

28/Tháng Sáu/2014 /  Section: Medjugorje Videos[EN] - Category: Medjugorje Messages, Music with pictures, Wide screen
Medjugorje Message June 25 2014
 • Italiano - Messaggio, 25 giugno 2014
 • English - Message, June 25, 2014
 • Español - Mensaje, 25 de junio de 2014
 • Deutch - Botschaft 25. Juni 2014
 • Čeština - Poselství, 25. června 2014
 • Français - Message, 25. juin 2014
 • Hrvatski - Poruka, 25. lipanj 2014.
 • Magyar - Üzenet, 2014.június 25
 • Nederlands - Boodschap, 25 juni 2014
 • Polski - Orędzie 25. czerwiec 2014r
 • Português - Mensagem, 2014.g. 25. junho
 • Tiếng Việt - Thông điệp Medjugorje ngày, 25.Tháng Sáu 2014
 • Slovenščina - Sporočilo, 25. junij 2014
 • Русский - Послание, 25 Июнь, 2014
 • Slovenčina - Posolstvo 25. jún 2014
 • Română - Mesaj din 25 mai 2014

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]