Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Thông điệp Medjugorje » Medjugorje Messages Toplist -- Top 333 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Medjugorje Messages Toplist

Top 333 most frequented words in the messages (Tiếng Việt)

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Toplist tool lists the most frequented words used in the messages. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

Top 90 / Top 180 / Top 333 / Top 999

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word
15111 / 362 C
6851 / 362 I
6442 / 361 N
5902 / 360 Ng
4776 / 358 T
4172 / 360 Nh
3446 / 356 V
3067 / 357 Th
2626 / 360 Y
2473 / 354 L
1907 / 334 S
1765 / 342 Ch
992 / 322 Tr
953 / 319 B
827 / 341 Trong
772 / 356 P
736 / 284 Nguy
692 / 305 D
507 / 55 Mẹ
504 / 238 Gi
 
Count Word
460 / 243 K
416 / 226 Thi
380 / 55
345 / 55 Của
313 / 165 Bi
308 / 184 Ph
283 / 55 Yêu
279 / 149 Hi
242 / 133 Ang
240 / 159 An
234 / 158 Mong
213 / 187 Nay
209 / 147 Khi
207 / 51
200 / 139 Xin
199 / 109 Tin
193 / 167 Mirjana
183 / 22 Cac
168 / 42 Thánh
165 / 125 Gian
 
Count Word
159 / 51 Với
158 / 36 Tình
147 / 101 Nhi
145 / 83 Cha
138 / 38 Ngài
135 / 75 -
133 / 92 Linh
130 / 30 Tử
127 / 44 Tới
125 / 53 Ơi
124 / 46 Cầu
122 / 94 Mang
118 / 41 Một
116 / 90 Vi
114 / 47 Hãy
111 / 34
105 / 82 Chi
104 / 84 Do
99 / 73 Ai
99 / 77 Theo
 
Count Word
97 / 73 Su
96 / 40 Để
88 / 72 Ki
85 / 38 Sống
84 / 33 Sẽ
83 / 45 Tha
83 / 43 Chúa
80 / 50 Lời
69 / 33 Không
69 / 45 Đã
69 / 40 Thiên
68 / 49 Tay
66 / 33 Từ
65 / 23 Va
64 / 32 Cả
63 / 55 Dấu
62 / 32 Người
61 / 30 Được
60 / 55 Ơn
59 / 29 Thể
 
Count Word
58 / 43 Ngay
57 / 30 Mình
57 / 48 Chay
56 / 55 
56 / 49 Ti
55 / 26
54 / 50 Cao
53 / 24 Biết
53 / 31 Thế
52 / 30 Niềm
50 / 26 Trên
50 / 39 Thanh
49 / 27 Tất
49 / 21 Maria
48 / 41 Tinh
48 / 41 Quy
47 / 14 Luôn
47 / 42 Quanh
46 / 27 Cuộc
46 / 16 Voi
 
Count Word
45 / 30 Ta
45 / 42 Chung
44 / 36 Trao
44 / 29 Mẫu
43 / 39 
43 / 23 Làm
42 / 36 Hoa
42 / 35 Nghe
42 / 32 Nhau
42 / 21 Tông
40 / 25 Goi
40 / 25 Lành
39 / 17 Cau
39 / 28 Hồn
38 / 21 Trời
37 / 21
36 / 24 Đang
36 / 25 Nhan
35 / 25 Như
35 / 20 Keu
 
Count Word
33 / 16 Nguyen
33 / 25 Bình
32 / 31 Hu
32 / 15 Chân
32 / 28 Thay
32 / 28 Tuy
31 / 8 Hien
31 / 18 Sáng
30 / 20 Muốn
30 / 14 Co
29 / 25 Trái
28 / 16 Trai
28 / 23 Anh
28 / 20 Nơi
27 / 24 Than
26 / 18 Đường
26 / 20 Về
25 / 13 Đức
25 / 15 Se
25 / 20 Thấy
 
Count Word
24 / 16 La
24 / 20 On
24 / 12 Mot
23 / 19 Sau
23 / 16 Nhất
23 / 20 Dẫn
23 / 15 Yeu
23 / 17 Cũng
22 / 20 Khao
22 / 16 Cảm
22 / 21 Hoan
22 / 14 Tấm
22 / 17 Nho
21 / 16 Hoi
21 / 21 Thị
21 / 17 Mới
21 / 19 Đây
21 / 16 Mở
21 / 16 De
20 / 14 Mạnh
 
Count Word
20 / 16 Binh
20 / 17 Nói
20 / 16 Chỗ
20 / 14 Nhìn
20 / 17 Nhận
20 / 15 Hiện
20 / 14 Tu
19 / 16 Ân
19 / 13 The
19 / 15 Đừng
19 / 13 Chứng
19 / 17 Chính
18 / 16 Sủng
18 / 15 Ánh
18 / 17 Xu
18 / 15 Hướng
18 / 12 Nguoi
18 / 15 Lao
18 / 11 Moi
17 / 16 Dap
 
Count Word
17 / 14 Việc
17 / 7 Hiểu
16 / 10 Chỉ
16 / 13 Trở
16 / 14 Hơn
16 / 16 Bu
16 / 14 Vinh
16 / 10 Noi
16 / 9 Den
16 / 13 Ngu
16 / 14 Trung
15 / 12 Động
15 / 10 Xót
15 / 4 Nam
15 / 10 Hành
14 / 9 Biet
14 / 12 Nữa
14 / 11 Ngai
14 / 12 Tro
14 / 12 Hom
 
Count Word
14 / 11 Vua
14 / 11 Thành
13 / 10 Thực
13 / 13 Cải
13 / 13 Hoán
13 / 11 Vọng
13 / 9 Thien
13 / 10 Cần
13 / 10 Bất
13 / 13 Van
13 / 9 Song
13 / 12 Trường
12 / 11 Ca
12 / 11 Thì
12 / 5 Thứ
12 / 8
12 / 12 Ri
12 / 10 Mục
12 / 11 Điều
12 / 11 Giêsu
 
Count Word
12 / 11 Đầy
12 / 9 Thác

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Năm/2021

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Thông điệp  | Articles[EN]  | Pictures[EN]  | Medjugorje Videos[EN]