Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1999

"Drahé deti! Nezabúdajte: Toto je čas milosti, preto modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. september 1999 (Mesačné)
25. november 1999 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou