Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1998

"Drahé deti! Dnes by som sa vám chcela poďakovať, že prežívate moje posolstvá. Všetkých vás žehnám svojím materinským požehnaním a všetkých vás prinášam pred svojho Syna Ježiša. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. máj 1998 (Mesačné)
25. júl 1998 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou