Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 1998

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa modlitbou otvorili Bohu ako sa kvet otvára ranným lúčom slnka. Milé deti, nebojte sa. Ja som s vami a prihováram sa za každého z vás, aby vaše srdce prijalo dar obrátenia. Iba tak, milé deti, pochopíte dôležitosť milosti v týchto časoch a Boh sa vám stane bližším. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. marec 1998 (Mesačné)
25. máj 1998 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou