Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1991

"Drahé deti! Modlite sa, modlite sa, modlite sa ! "
25. september 1991 (Mesačné)
25. november 1991 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou