Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. október 1989

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Ja vás stále pozývam, ale vy ste ešte ďaleko. Preto sa rozhodnite oddnes s odhodlaním zasvätiť čas Bohu. Ja som s vami a chcem vás naučiť modliť sa srdcom. V modlitbe srdcom sa stretnete s Bohom. Preto, milé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. september 1989 (Mesačné)
25. november 1989 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou