Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 20. marec 1986

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa horlivejšie modlili. Chceli by ste uskutočňovať všetko, čo vám hovorím, ale nedarí sa vám, lebo sa nemodlíte. Drahé deti, prosím vás, otvorte sa a začnite sa modliť! Modlitba vám bude radosťou: keď sa začnete, nebude vám nudná, lebo sa budete modliť z radosti. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
13. marec 1986 (Týždenné)
27. marec 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou