Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 13. marec 1986

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste svojimi malými obetami prežívali pôstne obdobie. Ďakujem vám za každú obetu, ktorú ste mi priniesli. Drahé deti, žite takto i ďalej a s láskou mi pomáhajte prinášať obety. Boh vás za to odmení. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
6. marec 1986 (Týždenné)
20. marec 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou