Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 20. február 1986

"Drahé deti! Druhým posolstvom pôstneho obdobia je, aby ste obnovili modlitbu pred krížom. Drahé deti, dávam vám zvláštne milosti a Ježiš zvláštne dary z kríža. Prijmite ich a prežívajte! Rozjímajte o Ježišovom utrpení a vo svojom živote sa zjednoťte s Ježišom. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
13. február 1986 (Týždenné)
27. február 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou