Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 23. január 1986

"Drahé deti! Opäť vás pozývam k modlitbe srdcom. Drahé deti, keď sa modlíte srdcom, roztopí sa ľad vašich bratov a odpadnú všetky prekážky. Obrátenie bude ľahké pre všetkých, ktorí sa chcú obrátiť. To je dar, ktorý musíte od Boha vyprosiť pre svojich blížnych. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
16. január 1986 (Týždenné)
30. január 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou