Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 16. január 1986

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam k modlitbe. Potrebujem vaše modlitby, aby sa Boh oslávil skrze vás všetkých. Drahé deti, prosím vás, poslúchajte a prežívajte Matkino pozvanie, pretože vás pozývam len z lásky, aby som vám mohla pomôcť. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
9. január 1986 (Týždenné)
23. január 1986 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou