Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 17. október 1985

"Drahé deti! Všetko má svoj čas. Dnes vás pozývam, aby ste začali pracovať na svojich srdciach. Teraz sa skončili všetky poľné práce: viete si nájsť čas na čistenie aj tých najzanedbanejších priestorov, ale srdce ponecháte bokom. Pracujte viac a očistite si s láskou každú časť svojho srdca. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
10. október 1985 (Týždenné)
24. október 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou