Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 15. august 1985

"Drahé deti! Dnes vás žehnám a chcem vám povedať, že vás milujem a povzbudzujem vás, aby ste žili podľa mojich posolstiev. Dnes vás všetkých žehnám slávnostným požehnaním, ktoré mi dáva Najvyšší. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
8. august 1985 (Týždenné)
22. august 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou