Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 8. august 1985

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa zvlášť teraz postavili modlitbou proti satanovi. Satan chce pôsobiť viac teraz, keď viete o jeho pôsobení. Drahé deti, oblečte sa do zbroje a s ružencom v ruke nad ním zvíťazíte. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
1. august 1985 (Týždenné)
15. august 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou