Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 4. júl 1985

"Drahé deti! Ďakujem vám za každú obetu, ktorú ste priniesli. Aj teraz vás prosím, aby ste každú obetu prinášali s láskou. Želám si, aby ste vy, bezradní, s dôverou začali pomáhať a Pán sa vám odmení dôverou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
28. jún 1985 (Týždenné)
11. júl 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou