Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. jún 1985 - (utorok)

Posolstvo dané prostredníctvom Márie Pavlovičovej na jej otázku Matke Božej: 'Aké posolstvo si praješ odovzdať kňazom?'
"Pozývam vás, aby ste všetkých povzbudzovali na modlitbu ruženca. S ružencom zvíťazíte nad všetkými neduhmi, ktoré chce teraz satan vniesť do katolíckej Cirkvi. Kňazi, všetci sa modlite ruženec! Zasväťte čas modlitbe ruženca! "
20. jún 1985 (Týždenné)
28. jún 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou