Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 13. jún 1985

"Drahé deti! Pozývam vám do výročia zjavenia: vy, farnosť, viacej sa modlite a nech je vaša modlitba znakom odovzdania sa Bohu! Drahé deti, viem, že ste všetci unavení: nie, neviete sa mi odovzdať. Oddajte sa mi celkom v týchto dňoch! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
6. jún 1985 (Týždenné)
20. jún 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou