Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 28. február 1985

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste tento týždeň žili v duchu týchto slov: 'Milujem Boha!'. Drahé deti, láskou dosiahnete všetko, aj to, čo pokladáte za nemožné. Boh si od tejto farnosti želá, aby celkom patrila jemu. A to si želám i ja. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
21. február 1985 (Týždenné)
7. marec 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou