Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 21. február 1985

"Drahé deti! Deň čo deň som vás pozývala na obnovu a na modlitbu vo farnosti, ale nedbáte na to. Dnes vás pozývam posledný raz. Teraz je obdobie pôstu a vy ako farnosť môžete v tomto pôstnom období prijať z lásky moje pozvanie. Ak to neurobíte, nebudem vám viac dávať posolstvá. Boh mi to dovoľuje. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
14. február 1985 (Týždenné)
28. február 1985 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou