Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 15. november 1984

"Drahé deti! Vy ste vyvolený ľud a Boh vám dal veľké milosti. Neuvedomujete si každé posolstvo, ktoré vám dávam. Teraz vám chcem iba povedať: modlite sa, modlite sa, modlite sa! Neviem, čo iného vám mám povedať, lebo vás milujem a chcem, aby ste v modlitbe spoznali moju a Božiu lásku. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
8. november 1984 (Týždenné)
22. november 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou