Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 1. november 1984

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitby vo svojich domoch. Poľné práce sa skončili. Teraz sa venujte modlitbe! Modlitba má byť vo vašich rodinách na prvom mieste. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. október 1984 (Týždenné)
8. november 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou