Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 11. október 1984

"Drahé deti! Ďakujem vám, že všetku svoju námahu odovzdávate Bohu aj teraz, keď vás skúša prostredníctvom plodov, ktoré zbierate. Vedzte, drahé deti, že vás miluje, a preto vás skúša. Odovzdajte všetky ťažkosti Bohu a nestarajte sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
8. október 1984 (Týždenné)
18. október 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou