Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 8. október 1984 - (pondelok)

Jakov bol chorý a doma dostal posolstvo:
"Drahé deti! Všetky modlitby, ktoré sa doma večer modlíte, modlite sa za obrátenie hriešnikov, pretože svet sa nachádza vo veľkom hriechu. Modlite sa každý večer ruženec. "
4. október 1984 (Týždenné)
11. október 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou