Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 26. júl 1984

"Drahé deti! Aj dnes vás chcem pozvať k vytrvalej modlitbe a pokore. Zvlášť mládež tejto farnosti má byť aktívnejšia vo svojich modlitbách. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
19. júl 1984 (Týždenné)
2. august 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou