Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 5. apríl 1984

"Drahé deti! Dnes večer vás prosím, aby ste si zvlášť uctievali Srdce môjho Syna Ježiša. Dajte zadosťučinenie za ranu spôsobenú Srdcu môjho Syna! Jeho Srdce je zranené všelijakými hriechmi. Ďakujem vám, že ste dnes večer prišli. "
29. marec 1984 (Týždenné)
12. apríl 1984 (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou