Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. september 2023

"Drahé deti! Pozývam vás k silnej modlitbe. Modernizmus chce vstúpiť do vašej mysle a ukradnúť vám radosť z modlitby a zo stretnutia s Ježišom. Preto, moje drahé deti, obnovte modlitbu vo svojich rodinách, aby moje materinské srdce bolo také radostné ako v prvých dňoch, keď som si vás vyvolila a odpoveďou bola modlitba dňom i nocou, a nebo nemlčalo, ale darovalo tomuto miestu hojnosť milosti, pokoj a požehnanie. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. august 2023 (Mesačné)
25. október 2023 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou