Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. júl 2023

"Drahé deti! V tomto milostivom čase, v ktorom ma Najvyšší poslal k vám, aby som vám prejavila svoju lásku a viedla po ceste obrátenia, obetujte svoje modlitby a obety za všetkých, ktorí sú vzdialení a ktorí nespoznali Božiu lásku. Vy, milé deti, buďte svedkami lásky a pokoja za všetky nepokojné srdcia. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
25. jún 2023 (Mesačné)
25. august 2023 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou