Jazyk 

Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 18. marec 2022 - Ročné zjavenie Mirjane Dragicevic Soldo

"Drahé deti! Materinskou láskou vás pozývam, aby ste plní sily, viery a dôvery hľadeli na môjho Syna. Jemu otvárajte svoje srdcia a nebojte sa. Pretože môj Syn je Svetlo sveta a v ňom je pokoj a nádej. Preto vás znovu a znovu pozývam, aby ste sa modlili za tie moje deti, ktoré nespoznali lásku môjho Syna, nech môj Syn svetlom svojej lásky a nádeje osvieti aj ich srdcia a vás, deti moje, posilní a daruje vám pokoj a nádej. Som s vami. Ďakujem vám. "
25. február 2022 (Mesačné)
25. marec 2022 (Mesačné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou