Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. január 2020

"Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa ešte viac modlili, až kým vo svojom srdci nepocítite svätosť odpustenia. V rodinách musí byť svätosť, pretože, deti moje, bez lásky a svätosti svet nemá budúcnosť – pretože vy sa vo svätosti a radosti darujete Bohu Stvoriteľovi, ktorý vás miluje nesmiernou láskou. Preto ma k vám posiela. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. január 2020 (Mimoriadne)
2. február 2020 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou