Jazyk 

Posolstvo, Medžugorie, 25. august 2018

"Drahé deti! Toto je čas milosti. Milé deti, viac sa modlite, menej rozprávajte a dovoľte Bohu, aby vás viedol po ceste obrátenia. Som s vami a milujem vás svojou materinskou láskou. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "
2. august 2018 (Mimoriadne)
2. september 2018 (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou